Arbetstid

Facket: Fuskkontroll tar för mycket resurser

9 april 2019

Göteborgs stad har beslutat att särskilda kontrollanter ska arbeta med att stoppa personer som fuskar till sig försörjningsstöd. Men facken säger nej.

Ett pilotprojekt ska genomföras i två stadsdelar, där alla bidragstagare ska kontrolleras.

– Vi har en ansträngd ekonomi. Vi behöver värna om de skattemedel som finns. Det är också en rättvisefråga, bidragen ska gå till människor som har behov av detta, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson (M) till Göteborgs-Posten.

Vision är kritiska till beslutet och har, tillsammans med Saco, lämnat en protestskrivelse.

– Vår medlemmar gör redan i dag noggranna kontroller. När dessutom de nya kontrollerna ska genomföras med befintlig arbetsstyrka innebär det att resurser måste tas från dem som arbetar med att få ut människor i jobb, säger Visions avdelningsordförande Sonia Koppen.

Hon tycker att ett bättre sätt att spara pengar är att använda resurserna till att bidragstagare ska få jobb.

– Speciellt som det inte finns något i forskningen som visar att ökad kontroll leder till några förbättringar. Beslutet är mer en politisk markering och ett sätt att lägga energi på att profilera sig i stället för att göra saker som ger effekt på sikt, säger hon.


Relaterade artiklar