• "Den har fått upp lönerna och gjort nytta för oss i vardagen", säger Pauliina Halonen om den lönetrappa som varit till fördel både för henne och socialsekreterarkollegan Mats Övergaard.

Lön och villkor

Lönetrappa ledde till högsta snittlönen i landet

9 april 2019

Socialsekreterare och biståndshandläggare i Österåker har de högsta snittlönerna i landet i respektive yrkesgrupp. 38 650 kronor i månaden för socialsekreterarna och 38192 kronor för biståndshandläggarna.

Ett resultat av att den lönetrappa som infördes 2015 gett extra lönepåslag vid sidan av ordinarie förhandlingar, förklarar socialsekreteraren Mats Övergaard.

Både han och kollegan Pauliina Halonen har kunnat dra nytta av modellen. För medarbetare med två års anställning med samma arbetsuppgifter har den gett 2 000 kronors extra löneökning. Efter ytterligare två år mellan 2 000 och 3 000 kronor till beroende på arbetsuppgift.

Trappan infördes som en åtgärd mot problemen med att rekrytera och behålla personal.

– Den har nått sitt syfte. Vi har nu lägre personal­om­sättning och stabila arbetsgrupper, säger Mats Övergaard.

Därför är parterna nu överens om att trappan kan tas bort.


Relaterade artiklar