• Elin Sjögedahl är verksamhetsledare i Linköping för Crossroads, Stadsmissionens stödverksamhet för utsatta människor som lever i utanförskap i Sverige.

Hon vill ge ­tiggare nya val

2 mars 2019

Stadsmissionen i Linköping fokuserar extra på personer som lever i utanförskap - en växande grupp som löper risk att bli offer för människohandel. Elin Sjögedahl leder verksamheten.

Varför behövs en sådan verksamhet?

– Vi har redan tidigare verksamhet som riktas till EU-medborgare som lever i utanförskap och därför måste tigga. Men under det senaste året har vi sett att antalet gömda, papperslösa och ensamkommande som hamnar i totalt utanförskap ökar. Det är människor i desperat behov av mat och tak över huvudet och som därför lätt kan bli offer för människohandel.

Vad är det för stöd ni kan ge?

– Vi har matservering med kostnadsfri soppa. En gång i veckan har vi öppet för rådgivning. På Stadsmissionshälsan finns läkare och sjuksköterska. Vi åker ut med kaffe och soppa till platser där de som lever i utanförskap håller till för att prata och informera om att vi finns.

– Vi kan också hjälpa den som blivit utsatt för hatbrott eller är offer för människohandel med samtalsstöd, tolkhjälp och tak över huvudet och vi kan ge stöd och förmedla kontakt med rätt personer hos polisen och socialtjänsten.

Vilka är dina ambitioner med arbetet?

– Jag hoppas vi kan nå så många som möjligt som lever i totalt utanförskap, så att de kan känna att de har någonstans att vända sig och se till att de erbjuds den hjälp de har rätt till. Jag vill se till att alla kan få det som är alla människors rättigheter: tak över huvudet och mat för dagen, att de ska slippa känna sig utanför och exkluderade.

Vad borde myndigheterna göra för att minska behovet av den här typen av verksamhet?

– Det skulle behöva göras mer på regeringsnivå, både i Sverige och i deras hemländer så att till exempel romska EU-medborgare inte blir så diskriminerade att de inte har andra val än komma hit och tigga. Lokalt tycker jag kommuner bör samverka med ideella krafter för att möta de behov som människor i utanförskap har.


Relaterade artiklar