• Lisa Johansson i Söderhamn är både glad och bekymrad. Äntligen ser problemen med socialtjänstens lokaler ut att vara lösta. Men nu väntar en budgetnedskärning.

Arbetsmiljö

Först lokalstrul – sen besparing

2 mars 2019

Samtidigt som nya lokaler, efter ett drygt år av strul, äntligen ser ut att bli färdigbyggda tornar nya problem upp sig för socialtjänsten i Söderhamn. Det berättar Visions avdelningsordförande Lisa Johansson som också är handläggare inom socialtjänsten.

Allt började förra våren då Arbetsmiljöverket hotade med vite på grund av olämpliga lokaler. Det ledde till en flytt där en ombyggnad inte anpassats till socialtjänstens särskilda behov.

Nu är lokalerna användbara, men i stället oroar en omorganisation. En familjehemssekreterare och en tjänst på familjeteamet dras in. Tre chefer för enheterna administration, mottagning och råd samt stöd tas bort och verksamheterna slås ihop med andra enheter.

– Orsaken är att det fattas pengar; politikerna vill inte skjuta till mer. Det är 17 miljoner som ska sparas. Vi är inte nöjda. Det är länge nu som medarbetarna fått oroa sig för arbetsmiljön, säger Lisa Johansson.


Relaterade artiklar