• Förbättrade villkor gör att ingen slutat på barnenheten i Huddinge sedan januari 2018. Ingen är heller långtidssjukskriven på grund av jobbet. Det gläder socialsekreterarna Madeleine Elf och Cecilia Siljebrand, samt chefen Nina Jagekrans (mitten).

Arbetsmiljö

Forskare: Försiktig förbättring inom socialtjänsten

2 mars 2019

En försiktig förbättring av arbetsvillkoren inom socialtjänsten 2018. Det kan anas i forskaren Pia Thams senaste undersökning. Ett exempel är barnenheten i Huddinge.

Ett välfungerande mentors­program, en arbetsgivare som månar om medarbetarna och omtänksamma kolleger. Tre ingredienser som gör att socialsekreterarna Madeleine Elf och Cecilia Siljebrand gillar att jobba på barnenheten i Huddinge.

– Det är helt fantastiskt att jobba med socialt arbete. Men man behöver rätt förutsättningar och det känner jag att jag får här, säger Madeleine Elf.

Båda är anställda efter det som enhetschefen Nina Jagekrans beskriver som kaosåret 2017 med vakanser, hög personalomsättning och en växande ärendehög. I dag är det historia.

Bland annat har tio nya tjänster inrättats. Ytterligare en gruppledare har rekryterats för att ta hand om en fjärde arbetsgrupp. Mentorer coachar medarbetarna och stöttar under de elva introduktionsveckor som erbjuds alla nyanställda. Det har gett resultat.

– Under 2018 har bara en person sagt upp sig, säger Nina Jagekrans.

Cecilia Siljebrand uppskattar introduktionen.

– Jag kom hit ny efter examen. Därför kändes introduktionen skön. För det är ett tufft jobb, säger hon.

Programmet börjar med två veckor utan ärenden, med chans att lära känna arbetsgruppen och olika riktlinjer. Efter det fyra veckor med ett ärende i veckan, sedan stegvis upptrappning.

– Men inte heller efter introduktionen blir man påtryckt en massa ärenden, utan det är en rimlig arbetsbörda, säger Madeleine Elf.

I kniviga ärenden har varje arbetsgrupp sin egen mentor att vända sig till. Dessutom samarbetar handläggarna alltid två och två om varje ärende.

– Och chefer och gruppledare är alltid tillgängliga. Stödet uppifrån är alltid närvarande, säger Cecilia Siljebrand.

Dessutom finns några småsaker de tycker är viktiga. Födelsedagar uppmärksammas alltid med ett grattiskort och årsdagar för när någon anställts firas med tårta. Det bidrar till god stämning och trygghet.

– Det är bra för oss socialsekreterare att vi kan känna oss trygga med jobbet. Men det är också bra för familjerna vi jobbar med. När det är tryggt för oss blir det också tryggare för dem, säger Cecilia Siljebrand.

Utvecklingen i Huddinge är ett exempel på det forskaren Pia Tham visar i sin senaste studie. Vid tre tillfällen har hon undersökt arbetsvillkoren på 19 socialtjänstkontor i Stockholms län. Läget var besvärligt 2003 och försämrades till 2014. Men 2018 syntes en försiktig förbättring. Färre sa då att de hade för mycket att göra, 42 procent 2018 mot 67 procent 2014. Färre jobbade ofta över, 25 procent mot 45 procent. Färre beskrev arbetet som akutstyrt, 30 procent mot 51 procent.

– Skillnaden är att socialsekreterarna blivit mindre pressade. Men arbetsvillkoren beskrivs fortfarande som tuffa. Det går inte att luta sig tillbaka i tron att allt är bra, säger Pia Tham.

Den uppfattningen delar hon med Visions socialpolitiska strateg Sara Roxell. Hon poängterar att det krävs uthålligt arbete för att åstadkomma positiv förändring i socialtjänsten.

– Det kan inte vara så att ljuset riktas mot socialtjänsten under några år och sen tro att allt är i mål.

Hon tycker det är kommunalpolitikernas ansvar att säkerställa att förbättringsarbetet fortsätter, men att även regeringen måste bidra. Ett krav är att det statliga stöd som gett nära 1 200 nya tjänster inom socialtjänsten men som ska upphöra 2020 förlängs eller permanentas.

– Vi har inte råd att ta bort över 1 000 personer från socialtjänsten. Det vore oerhört kortsiktigt, säger Sara Roxell.  


Relaterade artiklar