Litteratur

Uppmanar till debatt

21 januari 2019

Socialarbetarna saknas i den socialpolitiska debatten. Det menar Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Därför har han skrivit boken Debattlustans röster (Premiss förlag).

– Det borde vara varje socialarbetares skyldighet att vara med och kommentera sociala problem, säger han.

Han drar paralleller med andra yrkesgrupper och tycker att statsvetare kan tjäna som förebild.

– De är ofta med i media och kommenterar den politiska utvecklingen. På samma sätt borde socialarbetare kunna debattera till exempel sjukförsäkring och bostadspolitik. Om de inte gör det lämnas fältet öppet för andra, som ekonomer och jurister, att tycka om socialpolitik utan de expertkunskaper som socialarbetarna har.

Boken hoppas han ska kunna inspirera yrkeskåren att bli mer debattvillig, bland annat kring den pågående utredningen om en förnyad socialtjänstlag

– Det är dags för socialarbetarna att lägga näsan i blöt. Det är inte så farligt att utnyttja sin yttrandefrihet; varför ska man ha den om den inte används. Våga utmana strukturer i samhället och tala om omfördelning av resurser, uppmanar Jörgen Lundälv.


Relaterade artiklar