• ”Besparingen är klubbad. Från Visions sida kommer vi nu att driva frågan om att arbetsgivaren ska arbeta mer systematiskt med den psykosociala arbetsmiljön”, säger huvudskyddsombudet Markus Andersson.

Arbetsmiljö

Sparkrav hotar arbetsmiljö

21 januari 2019

– Effekten blir att våra medlemmar får det tufft. Så kommenterar Visions huvudskyddsombud i Halmstad Markus Andersson den besparing som ska göras på kommunens socialtjänst.

I nuläget ser det ut som att inga personer behöver sägas upp. Men nya diskussioner ska påbörjas i slutet av januari, bland annat om 13 vakanta tjänster på barn- och ungdomsenheten, som hittills besatts med vikarier, som kan komma att dras in.

– Det blir en större press på medarbetarna, med risk för stress och sjukskrivningar. Vi är kraftigt oroade för våra medlemmars arbetssituation, säger Markus Andersson.

Facket har gjort en så kallad 6:6a-anmälan om brister i arbetsmiljön som lämnats vidare till Arbetsmiljöverket. Kravet är att socialnämnden ska sända sådana signaler till medborgarna så att de uppfattar att socialtjänstens anställda, på grund av besparingarna, inte kan ge samma service som tidigare.


Relaterade artiklar