• Carolina Schneider trivs med att vara konsult men konstaterar att ­tillgången på jobb varierar.

Rekrytering

Håller skutan flytande

21 januari 2019

Carolina Schneider sade upp sig och blev ­socionomkonsult. Nu jobbar hon på uppdrag i Värnamo, en kommun som liksom andra försöker minska behovet av inhyrd personal.

Arbetsrummet är kalt. Rent skrivbord, dator, en bokhylla med några enstaka skrifter från Socialstyrelsen. På anslagstavlan ett schema och en liten barnteckning.

– Den fick jag av en klients syskon. Men jag veckopendlar och har inte brytt mig om att ta hit några personliga saker, säger Carolina Schneider.

Det har gått ett och ett halvt år sedan hon tog beslutet att säga upp sig från en fast tjänst i Göteborg och i stället bli konsult. Orsaken var främst att en vän till henne drev ett konsultbolag, samt pengarna – som konsult höjde hon sin månadsinkomst med flera tusen kronor. Först blev det en vända till Borås, nu är det Värnamo som gäller. Här, på ungdomsgruppen, har hon varit sedan 15 oktober i fjol.

– Varje arbetsplats har sin kultur och när man flyttar runt kan man lära sig mycket. Jag trivs med att vara konsult.

Carolina Schneider har en konsultkollega i rummet intill. Övriga i gruppen är fast anställd personal. Men socialtjänsten i Värnamo har haft betydligt fler inhyrda tidigare.

– Det var som mest 2016–2017. Då hade vi konsulter på flera sektioner, både chefer och socialsekreterare. Till exempel var det sex konsulter på ekonomiskt bistånd, nu har vi ingen, säger Fredrik Wallström, biträdande förvaltningschef.

Flera saker har gjorts för att minska konsultberoendet. Dels genomfördes en omorganisation och under en period gick befintlig personal in och täckte vakanta chefstjänster tills man lyckats rekrytera. Dels har kommunen köpt in en distansutbildning i socialjuridik från Malmö universitet. De 15 anställda som nu läser 30-poängskursen på halvfart får en dags betald ledighet i veckan. Därigenom får till exempel socialpedagoger kompetens att jobba som handläggare.

– Vi rustar oss. När vi nu anställt personal har vi kunnat kroka på juridiken som motsvarar det man läser på socionomutbildningen, säger Fredrik Wallström.

Men vad är problemet med att ha konsulter? De gör väl ett bra jobb?

– De personer vi haft har varit bra. De är ofta väldigt kunniga, kan lagstiftningen och har inga långa startsträckor. Men de är inte med i verksamhetsutvecklingen. Och när det handlar om chefer missar man det coachande ledarskapet. Det bygger på relationer och de skapar man inte med anställa på ett tre månaders uppdrag, säger Fredrik Wallström.

Visionsombudet Kennert Carlsson betonar arbetsmiljön.

– Bland det viktigaste är att arbetsgruppen fungerar. Med konsulter som kommer och går blir inte arbetsmiljön bra, säger Kennert Carlsson som också tycker att kostnaden är ett problem.

– Vi har ju en budget som ska vara i balans och en lokal pott att röra oss med. Det finns inget pengaträd att plocka ifrån.

Även Fredrik Wallström betonar att det är dyrt.

– För de 600 kronor i timmen som en konsult kostar kan vi få två medarbetare. Det innebär att vi inte har råd att göra de satsningar vi vill. Med några få konsulter går det, men är man uppe i 10-12 stycken som vi var, då sticker kostnaden iväg rejält, säger Fredrik Wallström.

Carolina Schneiders kontrakt är på tre månader. Om det inte blir förlängt får hon se sig om efter ett nytt uppdrag.

– Antingen har bolaget nya uppdrag åt mig eller så söker jag själv. Men i höstas var jag utan uppdrag i en och en halv månad. Då började det svida i plånboken, säger hon.

Osäkert läge?

– Periodvis finns det många uppdrag ute, ibland färre. Konsulter tipsar ofta varandra, men just nu säger många att det börjar bli ont om uppdrag. Förr tog man främst in konsulter med expertkunskaper. Det kanske blir så i framtiden igen.  


Relaterade artiklar