• Ulf Elm är kritisk till att så många anställda inte får semesterdagsväxla.

Lön och villkor

Extra ledighet upp i rök

21 januari 2019

Sedan flera år har anställda i Växjö kommun kunnat semesterdagsväxla, en uppskattad förmån som gett många möjlighet att få några lediga dagar i utbyte mot att de avstår semestertillägget. Men i år kommer ingen av de cirka 2 300 anställda på omsorgsförvaltningen att kunna byta.

I stället för att följa praxis, att närmaste chef bedömer om man kan bevilja byten, har förvaltningsledningen bestämt att alla ska få avslag.

– Under hela 2018 har vi lyft frågan om att det fattas medarbetare, att det finns en oro för att inte kunna bemanna. Då har jag sett paradoxen med att ge personer ytterligare ledigt, säger Ewa Ekman, chef för omsorgsförvaltningen.

Men varför all personal? Ska inte varje chef göra den bedömningen?

– Det kan finnas särskilda skäl för medarbetare, då får vi göra undantag. Men det här är vår bedömning och det blir lika för alla, även stabsfunktionerna berörs.

Visions avdelningsordförande Ulf Elm är starkt kritisk och ifrågasätter att en hel förvaltning verkligen kan ha så ansträngd personalsituation att ingen får semesterdagsväxla.

– Och problemet är ju att det inte blir lika för alla. Återigen drar man in en förmån för omsorgsförvaltningen. Tidigare hade de mycket lägre ersättning för friskvård än andra, och det är också den enda förvaltning där personalen måste betala för kaffe på jobbet. Varför ska just en kvinnodominerad sektor stå tillbaka? säger Ulf Elm.

Arbetsgivaren vill ge avslag även till de anställda som redan fått klartecken av sina chefer att semesterdagsväxla. Men frågan är om det inte är för sent.

– En anställd ska aldrig behöva tvivla på ett besked man fått från chefen. Har man kommit överens så har man. Det ska nog betraktas som ett ingånget avtal, säger Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Mindre pengar, mer ledigt

I kommuner och regioner är semestertillägget 0,605 procent av lönen per semesterdag. I de flesta lokala avtal får den som växlar fem eller sex extra lediga dagar, beroende på hur många semesterdagar man har.


Relaterade artiklar