• Jessica Eliasson och Caroline Johansson har tilldelats Visions socionomstipendium 2018.

Fackligt

Satte fokus på trauma

31 oktober 2018

Anställda i socialtjänsten kan drabbas av så kallad sekundär traumatisering. Fenomenet innebär att klientens trauma smittar, vilket kan leda till att man drabbas av till exempel sömnproblem och humörsvängningar.

Jessica Eliasson och Caroline Johansson, som har studerat till socionom vid Malmö högskola, har dock tagit sig an ämnet och prisas nu med Visions socionomstipendium för kandidatuppsatsen ”Att arbeta med risk för förlust av eget välmående”.

Deras studie visar att det behövs mer kunskap om sekundär traumatisering för att ­kunna arbeta effektivt kring fenomenet.

– Vi intervjuade chefer i kommunala verksamheter. De var bekanta med begreppet sekundär traumatisering och ville jobba med det mer, men de visste inte riktigt hur de skulle gå tillväga, säger Jessica Eliasson, som i dag arbetar med hedersrelaterat våld i Malmö stad.

Caroline Johansson, som numer arbetar som socialsekreterare i Göteborgs stad, menar att man borde prata mer om sekundär traumatisering, med tanke på de höga sjukskrivningstalen i socialtjänsten.

– Det skulle behöva forskas mer för att kunna hitta preventiva metoder, säger hon.


Relaterade artiklar