Arbetsmiljö

Varför räknar vi möbler?

24 september 2018

Åtta kommuner synar onödig administration. Fokus ligger på enhetscheferna och sådant som tar tid och kraft från deras arbete.

Möbelinventering som ingen efterfrågar och kostsam hantering av p-avgifter. I Eslövs kommun försöker man syna den egna administrationen självkritiskt.  

Tillsammans med åtta kommuner har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skapat ett nätverk för att effektivisera administrationen. Fokus ligger på enhetscheferna och sådant som tar tid och kraft från deras arbete utan att ge så mycket tillbaka.

– Det sägs ofta att det finns en massa onödig administration som stjäl tid från viktigare arbete. I det här projektet försöker vi ta reda på om det är en myt eller sanning, säger Gunnar Gidenstam, projektledare på SKL.

Vad är onödig administration?

– Administrativa processer som inte ger något mervärde och är till för administrationens egen skull. Nödvändig administration är sådant som ger stöd till cheferna och verksamheten, säger han. 

De åtta kommunerna har kartlagt hur den egna administrationen fungerar, både på central nivå och på enhetschefsnivå. I Eslöv har man identifierat konkreta rutiner som ska ses över.

– Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har varje år räknat antalet möbler trots att ingen från centralt håll längre efterfrågar en sådan inventering. Det är en kvarleva från förr, berättar Johanna Brahed, HR-strateg i Eslövs kommun.

Där har man också fått upp ögonen för att parkeringsavgiften för centrala Eslöv har skapat en onödigt krånglig administrativ process när de anställda behöver använda bil i tjänst. Liksom att administrationen av medarbetarnas olika behörigheter är tidskrävande och långt ifrån optimal.

SKL:s projekt kommer att avslutas med ett öppet seminarium i januari 2019 där lärdomar och goda exempel ska presenteras.


Relaterade artiklar