Lön och villkor

Här är lönen högst

24 september 2018

Det kan skilja mycket i lönekuvertet beroende på var i landet man jobbar, trots att man har samma jobb. Det visar Tidningen Visions sammanställning av lönerna i stiften i de yrken där Vision har flest medlemmar.

Diakoner i Luleå har till exempel en medellön på 31 000 kronor i månaden medan lönen i Stockholm är 34 700 kronor. För kamrerer/ekonomer är skillnaden ännu större. Högst är medellönen i Härnösands stift med 44 000 kronor och lägst i Karlstad med 35 700 kronor.

Stockholms stift har högst sammanlagd medellön för alla yrkesgrupper med 32 600 kronor. Uppsala kommer på andra plats med 32 400. Där har också lönerna ökat mest.

Claes-Håkan Jansson, ordförande i Visionsavdelningen i Uppsala stift, är inte förvånad över att löneutvecklingen varit bra.

– Jag tror att det har att göra med stora sammanslagningar vi har haft i Ljusdal och Roslagen. Tidigare var löneläget mycket skiftande men där slantade man upp lite extra, säger han.

Klicka här för att se alla lönerna.

Claes-Håkan Jansson säger att han har en bra dialog med arbetsgivarna och att de allra flesta har en ambition att deras anställda ska ha en bra lön.

Stiften med lägst medellöner är Karlstad, Linköping och Skara.

Paul Henriksson, Visions ordförande i Karlstad stift, tror att det delvis beror på att en stor del av stiftet ligger i glesbygd och att personalomsättningen är låg.

–Det är många små arbetsplatser med stora avstånd, folk är inte beredda att börja pendla långa avstånd för att få upp lönen några hundralappar. Reskostnaden äter då snabbt upp mellanskillnaden. Lönerna är inte heller särskilt höga i centralorten Karlstad, snarare tvärt om, säger han.

Alla löner hittar du här.


Relaterade artiklar