• I Skara stift, där Eva-Karin Andersson är diakon, är lönerna nu jämställda. Tidigare tjänade män 1 400 kr mer i snitt.

Jämställdhet

Gap kvar för diakoner

15 april 2016

Trots ljusning i vissa stift har kvinnorna som jobbar som diakoner fortfarande lägre löner än sina manliga kolleger. Kvinnornas löner är bara högre i ett av stiften.

2012 hade män som är församlingsdiakoner i Svenska kyrkan högre löner än kvinnliga kolleger i nio av elva granskade stift.

Bo Engervall, förhandlingschef i Svenska kyrkan, medgav att kunde finnas osakliga löneskillnader och lovade åtgärder.

Nu visar lönestatistiken för 2015 på en svag ljusning för kvinnorna i vissa stift medan skillnaderna ökat i andra. Männen tjänar fortfarande bättre i sju av stiften. Kvinnorna tjänar bara bättre i ett stift, Växjö. I riket är männens snittlöner 600 kronor högre, 31 800 kronor mot 31 200.

I Karlstads stift har skillnaderna ökat till männens fördel från 600 till 1 500 kronor. Men i Skara har lönerna blivit mer jämställda.

Eva-Karin Andersson i Vårgårda pastorat i Skara stift tjänar 30 250 kronor i månaden.

– Det är ju bra att det går åt det hållet och blir lika lön för lika arbete, säger hon.

Hon har dock inte hört talas om eller märkt av någon särskild satsning för att jämna ut lönerna för diakonerna.

– Nej, jag har fått ungefär lika mycket som det har varit i avtalet, säger hon.

Bo Engervall säger att löneskillnaderna har diskuterats på Svenska kyrkans senare arbetsgivarkonferenser där 800 ombud deltagit.

– Vi har också uppmanat arbetsgivare att hålla koll vid löneöversynerna så att eventuellt osakliga löneskillnader försvinner.


Relaterade artiklar