• Diakonen Emma ­Norling har själv varit sjuk på grund av jobbet

Stress

Mäter stress i kyrkan

28 november 2017

Hur mår präster och diakoner på jobbet? Det har 3 600 anställda i Svenska kyrkan över hela landet fått svara på i en kartläggning som Centrum för tillämpad arbetslivsforskning, CTA, vid Malmö högskola nu gör.

Personer som jobbar i kontaktyrken, med andra människor, löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa i jobbet. Präster och diakoner är bland dem som ligger högst i Försäkringskassans statistik.

– Vi hoppas att resultaten från undersökningen ska kunna vara ett underlag till diskussioner om den psykosociala arbetsmiljön ute på arbetsplatserna i församlingarna, säger Anders Edvik, lektor på CTA.

I frågorna som diakonerna och prästerna fått svara på utgår forskarna från krav och resurser i jobbet; tycker de att jobbet känns meningsfullt, får de stöd från chefer och kolleger och finns det möjlighet till återhämtning efter perioder med hög arbetsbelastning? 

Emma Norling är diakon i Gustavsberg-­Ingarö församling. Hon tycker det är bra att forskare undersöker arbetsmiljön.

– Vi har ett påfrestande jobb med tunga ärenden och oregelbundna tider. Det är viktigt med återhämtning, stöd och handledning men frågan är hur det ser ut i verkligheten?

I början av nästa år hoppas Anders Edvik att resultaten ska presenteras för de anställda i Svenska kyrkan.           


Relaterade artiklar