• Synliga vapen och skyddvästar har förekommit på begravningar i Malmö.

Arbetsmiljö

Utbildas för att klara hot

26 oktober 2017

230 anställda på kyrkogårdsförvaltningen i Malmö ska gå på kurs för att lära sig hur de ska agera om det dyker upp beväpnade begravningsgäster.

För knappt ett år sedan begravdes en person efter en av alla dödsskjutningar i Malmö. Kyrkogårdspersonalen såg att flera gäster hade skyddsvästar och bar vapen helt synligt.

– De som var på plats blev väldigt upprörda och skakade av händelsen, säger kyrkogårdschefen Sven-Erik Aspeklev.

Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö upphandlar nu en utbildning där 230 anställda ska lära sig att hantera hotfulla situationer.

– Det är bra att ha en beredskap för vad som kan hända och hur man ska agera. Vår personal ska inte behöva hamna i situationer där man inte vet vad man ska göra.

Redan i dag har personalen som jobbar ute på kyrkogårdarna fått instruktioner om hur de ska agera om situationen är hotfull och det inte finns någon arbetsledare i närheten.

– Vi har gjort klart för dem att man ska lämna platsen och att man har rätt att göra det.

Utbildningen handlar inte bara om vad man ska göra i extrema situationer utan även om hur man bemöter personer i sorg och från olika religioner.

Visions regionala skyddsombud Michael Tuvesson välkomnar utbildningen.

– Det är bra att man tar med alla aspekter i bemötandeutbildningen. Det är ett jätteproblem i samhället i dag att våldet eskalerar. Det kan dyka upp på de mest oväntade platser.


Relaterade artiklar