Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Vision: Tidöavtalet saknar nödvändiga satsningar på välfärden

Publicerad 2022-10-17

De konkreta och långsiktiga förslagen för att stärka välfärden saknas i Tidöavtalet. Sveriges kommuner och regioner står inför gigantiska utmaningar och välfärdens medarbetare behöver fler kollegor och bättre förutsättningar. Detta konstateras även i Tidöavtalet – men lösningarna lyser med sin frånvaro.

En av Visions mest prioriterade frågor har varit att underlätta för medlemmar inom socialtjänsten att kunna bidra till ett bättre samhälle genom att jobba förebyggande. I Tidöavtalet aviseras en reformerad socialtjänstlag och Vision förutsätter att den bygger på det arbete som redan gjorts samt innehåller lagkrav på förebyggande socialt arbete.

Samtidigt ser Vision en mängd konkreta repressiva åtgärder, medan det förebyggande sociala arbetet bara nämns i förbifarten.

-  Om socialtjänsten uppfattas som repressiv kommer människors förtroende för den minska och möjligheten för våra medlemmar att göra sitt jobb försämras. Visions medlemmar har utbildat sig för att kunna stödja människor i utsatthet – inte för att jaga dem, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Även förslag som kan minska kommuners och regioners klimatpåverkan lyser med sin frånvaro i avtalet.

-  Runt om i landet jobbar Visions medlemmar för att vara en del av den nödvändiga klimatomställningen och våra klimatombud gör vad de kan för att få arbetsgivarna att vara progressiva. Hur ska Parisavtalet nås utan att medborgare och medarbetare i kommunerna och regionerna får bidra? säger Veronica Magnusson.

Vision är mycket oroade över hur situationen i många länder kommer att påverkas när Sverige överger enprocentsmålet i biståndet. Att prioritera långsiktigt stöd till civilsamhället är en viktig byggsten för att utveckla demokrati och mänskliga rättigheter i alla världens länder och där spelar Sveriges bistånd och det internationella fackliga arbetet en viktig roll.

I avtalet föreslås en utredning i syfte att införa tjänstemannaansvar. Vision anser inte att det behövs. Frågan har nyligen utretts och en förstärkning av tjänstemannaansvaret har inte bedömts lösa de problem som finns. Vision ser i stället att det skulle bli mycket större vinster om tjänstepersoner fick reella möjligheter att utföra sitt uppdrag med utgångspunkt från de krav som finns på verksamheten.

-  Välfärdens verksamheter präglas redan idag av att rädslan att göra fel är större än möjligheten att göra rätt. Vi behöver en politik som litar på professionerna och ger dem förutsättningar att lyckas, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss