Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision kommenterar vårbudgeten: ”Saknas långsiktiga satsningar för en välfärd i kris”

Publicerad 2022-04-19

Vision anser att det behövs kraftfullare satsningar för att stärka välfärden och ge medarbetarna bättre förutsättningar, än de förslag regeringen presenterar i sin vårbudget. Till exempel saknas långsiktiga satsningar för att rusta socialtjänsten för sitt grunduppdrag och för att hantera oförutsedda samhällshändelser.

- Vårbudgeten präglas av krisinsatser. Men för att klara kriserna är vi beroende av en stark och stabil välfärd. Pandemin har blottlagt stora arbetsmiljöbrister i välfärden. Det är uppenbart att det är medarbetarna i vård, skola och socialtjänst vi behöver satsa på, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Många personer är på flykt undan kriget i Ukraina. Regeringen avsätter i sin vårbudget stora medel för mottagandet som ska täcka statens kostnader för bland annat boende. Ett nytt tillfälligt stöd som uppgår till 500 miljoner kronor till kommunerna införs som är avsett att täcka oförutsedda kostnader för kommunerna för stöd till personer som beviljats tillfälligt skydd från kriget i Ukraina.   

När det gäller de statliga ersättningarna till kommunerna för bland annat boende för flyktingar anser Vision att ersättningssystemet behöver vara förutsägbart, fungera smidigt och ge kostnadstäckning. Ambitionen att ha ett jämt mottagandet över landet ökar möjligheterna för kommunerna att ha kapacitet att tillhandahålla bland annat bostäder, barnomsorg och skola.

 Samtidigt vill Vision se långsiktiga satsningar på socialtjänstens grunduppdrag.

- Vi vet att socialtjänsten i många kommuner redan är skör. Mer än hälften av Visions medlemmar inom socialt arbete anser att verksamheten inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose människors lagstadgade rättigheter. Mer än en fjärdedel av socialsekreterarna överväger att söka nytt arbete på grund av bristande förutsättningar på arbetet. Ska socialtjänsten klara att hantera samhällskriser behöver det finnas en stabilitet i verksamheten, säger Veronica Magnusson.

Regeringen föreslår mer pengar till pensionärer genom ett nytt garantipålägg på upp till 1000 kronor i månaden. Vision välkomnar höjda pensioner, inte minst inom den kvinnodominerade välfärden, men det här är inte lösningen. Långsiktigt handlar det om att höja lönerna inom välfärden men också att öka avgiften till ett idag underfinansierat pensionssystem.

 - Sveriges pensionssystem måste ha långsiktiga lösningar. Att fortsätta att lappa och laga är inte hållbart. Vision ser hellre en höjd pensionsavgift så att systemets hjärta kan pumpa runt ännu starkare. Alla ska kunna leva på sin pension och livsinkomsten ska återspeglas i slutpensionen, den speglingen saknas idag för många med långt yrkesliv, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar