Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Otillräckliga resurser skäl till välfärdens kompetensbrist

Publicerad 2022-05-17

Tillgången till medarbetare i välfärden står i fokus i SKR:s ekonomirapport som presenteras i dag. I en ny undersökning riktad till höga chefer i kommuner och regioner uppger en av tre att verksamheten inte har tillräckliga resurser för att klara kvalitet och god arbetsmiljö. Vision menar att uppdrag och resurser måste gå hand i hand för att fler ska vilja jobba inom välfärden.

– Nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen är att nya uppdrag följs av nya resurser. Utan tillräckliga resurser för att utföra jobbet går det inte skapa arbetsplatser som är attraktiva att söka sig till och stanna kvar på, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

I Visions undersökning har 220 chefer på strategisk nivå inom kommuner, regioner och privata verksamheter fått frågor om viktiga utmaningar. Kompetensförsörjning lyfts fram som den enskilt största utmaningen av alla chefer, men framför allt av chefer inom kommuner och regioner. I andra hand kommer ekonomiska resurser.

Nära var tredje chef inom kommuner eller regioner anser att den verksamhet de leder inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att klara verksamhetens kvalitetskrav och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Resultat från en annan färsk studie från Vision bekräftar utmaningen. Den visar att hälften av socialsekreterarna överväger att sluta, och att det främsta skälet är en hög arbetsbelastning. Endast var åttonde upplever att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose individens rättigheter.

Vision menar att kommuner och regioner behöver bli bättre på att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, bland annat genom att samarbeta med varandra och satsa på kompetensutveckling. Trots kompetensutmaningarna har endast hälften av alla kommuner i dag en strategi för kompetensförsörjningen, enligt siffror från SKR. Samtidigt anser Vision att utgångspunkten för att lösa kompetensfrågan är att verksamheterna har en tillräcklig finansiering och att nya uppdrag finansieras fullt ut.

– Grundläggande för att hantera kompetensutmaningen är en tillräcklig finansiering. Otillräckliga resurser riskerar att skada tilliten till välfärden och leder till att människor inte får den välfärd de har rätt till. Men det leder också till en dålig arbetsmiljö, som försvårar möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Om undersökningen
I undersökningen ingår totalt 220 chefer i kommuner och regioner samt i upphandlade verksamheter (150 chefer i offentlig sektor, 70 i privat eller ideell). I huvudsak har kommunchefer/direktörer, HR-chefer/personalchefer deltagit. Undersökningen genomfördes av Kantar Public under våren och sommaren 2021, och bygger på intervjuer, enkät och fokusgrupper.

Läs undersökningen ”Välfärdens utmaningar” på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn: 070-746 21 24.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar