Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Otillräckliga resurser skäl till välfärdens kompetensbrist

Publicerad 2022-05-17

Tillgången till medarbetare i välfärden står i fokus i SKR:s ekonomirapport som presenteras i dag. I en ny undersökning riktad till höga chefer i kommuner och regioner uppger en av tre att verksamheten inte har tillräckliga resurser för att klara kvalitet och god arbetsmiljö. Vision menar att uppdrag och resurser måste gå hand i hand för att fler ska vilja jobba inom välfärden.

– Nyckeln till att lösa kompetensförsörjningen är att nya uppdrag följs av nya resurser. Utan tillräckliga resurser för att utföra jobbet går det inte skapa arbetsplatser som är attraktiva att söka sig till och stanna kvar på, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

I Visions undersökning har 220 chefer på strategisk nivå inom kommuner, regioner och privata verksamheter fått frågor om viktiga utmaningar. Kompetensförsörjning lyfts fram som den enskilt största utmaningen av alla chefer, men framför allt av chefer inom kommuner och regioner. I andra hand kommer ekonomiska resurser.

Nära var tredje chef inom kommuner eller regioner anser att den verksamhet de leder inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att klara verksamhetens kvalitetskrav och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna.

Resultat från en annan färsk studie från Vision bekräftar utmaningen. Den visar att hälften av socialsekreterarna överväger att sluta, och att det främsta skälet är en hög arbetsbelastning. Endast var åttonde upplever att det finns tillräckliga resurser för att tillgodose individens rättigheter.

Vision menar att kommuner och regioner behöver bli bättre på att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, bland annat genom att samarbeta med varandra och satsa på kompetensutveckling. Trots kompetensutmaningarna har endast hälften av alla kommuner i dag en strategi för kompetensförsörjningen, enligt siffror från SKR. Samtidigt anser Vision att utgångspunkten för att lösa kompetensfrågan är att verksamheterna har en tillräcklig finansiering och att nya uppdrag finansieras fullt ut.

– Grundläggande för att hantera kompetensutmaningen är en tillräcklig finansiering. Otillräckliga resurser riskerar att skada tilliten till välfärden och leder till att människor inte får den välfärd de har rätt till. Men det leder också till en dålig arbetsmiljö, som försvårar möjligheten att rekrytera och behålla medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Om undersökningen
I undersökningen ingår totalt 220 chefer i kommuner och regioner samt i upphandlade verksamheter (150 chefer i offentlig sektor, 70 i privat eller ideell). I huvudsak har kommunchefer/direktörer, HR-chefer/personalchefer deltagit. Undersökningen genomfördes av Kantar Public under våren och sommaren 2021, och bygger på intervjuer, enkät och fokusgrupper.

Läs undersökningen ”Välfärdens utmaningar” på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn: 070-746 21 24.

Filer

PDF-fil

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss