Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Ökad press socialtjänsten innebär risk för stora avhopp

Publicerad 2022-03-29

En ny rapport från Vision visar att hälften av medlemmarna inom socialt arbete överväger att sluta. De flesta gör det på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen, där arbetsbelastning lyfts fram som den största utmaningen. Medlemsundersökningen gjordes innan invasionen av Ukraina. Vision befarar att bristen på personal runt om i landet kan öka dramatiskt framöver.

– Just nu kommer många ensamkommande barn och unga till Sverige från Ukraina. Det ställer krav på socialtjänsten att hitta familjehem eller HVB till dessa barn och erbjuda rätt stöd. Påfrestningarna kommer vara stora på en redan ansträngd personal. Det är uppenbart att det krävs krafttag för att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag och för att kommunerna ska behålla sina medarbetare, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.  

I rapporten Ska vi hålla budget eller följa lagen? har Vision undersökt arbetssituationen för drygt 1 400 av medlemmarna inom socialt arbete. Att arbetsbelastningen är högre inom socialt arbete än på övriga arbetsmarknaden är känt sedan länge. Två av tre i undersökningen uppger att den är för hög.

Bristerna i arbetsmiljön leder i första hand till att individers behov inte utreds tillräckligt och att deras behov av stöd inte tillgodoses. Den höga arbetsbelastningen är också det främsta skälet till att nära tre av tio överväger att söka annat jobb på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Totalt uppger hälften att de överväger att sluta.

- Ohälsosam arbetsbelastning är inte tillåtet på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för en god arbetsmiljö och det måste kosta att inte följa de föreskrifter som finns. Vision vill se sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson.

Vision befarar att den omställning kommunerna nu gör för att klara av att ta emot flyktingar, i kombination med pressen på medarbetare under pandemin, kommer att leda till att många lämnar socialtjänstens myndighetsutövning. Kompetensförsörjningen inom socialt arbete är redan i dag en stor utmaning i landets kommuner.

Av rapporten framgår också att endast var åttonde medlem upplever att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose individens rättigheter. Obalansen mellan lagstiftade krav och resurserna leder till att människor i utsatta situationer inte får den hjälp som de har rätt till. Vision menar att kommunerna måste använda sina överskott, totalt gjorde kommunerna en vinst på 35 miljarder 2020, för att se till att socialtjänsten kan fullgöra sitt uppdrag.

– Kommunerna har stora ekonomiska överskott, pengar som behöver användas för att förstärka socialtjänsten. Men utmaningarna måste också mötas med effektivare arbetssätt och regelförändringar. Inte minst krävs satsningar på en arbetsmiljö som gör att medarbetarna vill behålla sina jobb, säger Veronica Magnusson.

Rapporten Ska vi hålla budget eller följa lagen? bifogas. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070-246 21 24. För frågor om rapporten kontakta Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg, tfn 08-789 64 37.

Filer

PDF-fil

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss