Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ökad press socialtjänsten innebär risk för stora avhopp

Publicerad 2022-03-29

En ny rapport från Vision visar att hälften av medlemmarna inom socialt arbete överväger att sluta. De flesta gör det på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen, där arbetsbelastning lyfts fram som den största utmaningen. Medlemsundersökningen gjordes innan invasionen av Ukraina. Vision befarar att bristen på personal runt om i landet kan öka dramatiskt framöver.

– Just nu kommer många ensamkommande barn och unga till Sverige från Ukraina. Det ställer krav på socialtjänsten att hitta familjehem eller HVB till dessa barn och erbjuda rätt stöd. Påfrestningarna kommer vara stora på en redan ansträngd personal. Det är uppenbart att det krävs krafttag för att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag och för att kommunerna ska behålla sina medarbetare, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.  

I rapporten Ska vi hålla budget eller följa lagen? har Vision undersökt arbetssituationen för drygt 1 400 av medlemmarna inom socialt arbete. Att arbetsbelastningen är högre inom socialt arbete än på övriga arbetsmarknaden är känt sedan länge. Två av tre i undersökningen uppger att den är för hög.

Bristerna i arbetsmiljön leder i första hand till att individers behov inte utreds tillräckligt och att deras behov av stöd inte tillgodoses. Den höga arbetsbelastningen är också det främsta skälet till att nära tre av tio överväger att söka annat jobb på grund av förutsättningarna på den egna arbetsplatsen. Totalt uppger hälften att de överväger att sluta.

- Ohälsosam arbetsbelastning är inte tillåtet på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för en god arbetsmiljö och det måste kosta att inte följa de föreskrifter som finns. Vision vill se sanktionsavgifter för arbetsgivare som inte följer föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson.

Vision befarar att den omställning kommunerna nu gör för att klara av att ta emot flyktingar, i kombination med pressen på medarbetare under pandemin, kommer att leda till att många lämnar socialtjänstens myndighetsutövning. Kompetensförsörjningen inom socialt arbete är redan i dag en stor utmaning i landets kommuner.

Av rapporten framgår också att endast var åttonde medlem upplever att verksamheten har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose individens rättigheter. Obalansen mellan lagstiftade krav och resurserna leder till att människor i utsatta situationer inte får den hjälp som de har rätt till. Vision menar att kommunerna måste använda sina överskott, totalt gjorde kommunerna en vinst på 35 miljarder 2020, för att se till att socialtjänsten kan fullgöra sitt uppdrag.

– Kommunerna har stora ekonomiska överskott, pengar som behöver användas för att förstärka socialtjänsten. Men utmaningarna måste också mötas med effektivare arbetssätt och regelförändringar. Inte minst krävs satsningar på en arbetsmiljö som gör att medarbetarna vill behålla sina jobb, säger Veronica Magnusson.

Rapporten Ska vi hålla budget eller följa lagen? bifogas. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070-246 21 24. För frågor om rapporten kontakta Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg, tfn 08-789 64 37.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar