Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Oacceptabelt med tystnadskulturen!

Publicerad 2021-08-11

Dagens artikel i Göteborgs Posten som visar på tystnadskultur på vissa arbetsplatser i Göteborgs stad på grund av rädsla för kriminella nätverk är mycket oroande. Vision som organiserar tusentals tjänstepersoner i kommun och regioner har genomfört en undersökning gällande utsatthet för hot, våld, personangrepp och förtal hos olika yrkesgrupper inom socialt arbete som visat att utsattheten är stor, att det rättsliga skyddet behöver stärkas och att arbetsgivarna behöver agera mer kraftfullt för att förbättra arbetsmiljön.  

- Vision har länge varnat för ohållbar arbetsmiljö för tjänstepersoner inom framförallt socialt arbete. Enligt vår färska undersökning har nästan hälften av respondenterna under det senaste året utsatts för någon eller några former av direkta eller indirekta hot, våld, personangrepp eller förtal. Detta är oacceptabelt, våra medlemmar som är garanten för att upprätthålla välfärdstjänster ska aldrig känna sig rädda eller otrygga på jobbet. I debatten om exempelvis gängkriminalitet ropas ofta att socialtjänsten måste jobba mer förebyggande. För att klara det krävs tillräckligt med stöd och resurser och långsiktiga planeringsförutsättningar för socialtjänstens medarbetare. Det förebyggande arbetet måste också in i den nya socialtjänstlagen på ett tydligt sätt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.  

I Västra Götaland har 48 procent svarat att de har blivit utsatta för hot, våld och personangrepp. Vision Göteborg ser att det är flera åtgärder som krävs för att komma åt problemen med tystnadskultur. Ett sätt är att arbeta med att ändra inställningen kring anmälan av arbetsskador och tillbud. Cheferna behöver stöd i hur de ska hantera arbetsskador och tillbud.  

- Vi har hört från medlemmar under många år att man inte vill polisanmäla för att man står själv i anmälan och att man med det upplever sig som väldigt utsatt. Vi behöver få till att man kan anmäla från verksamhetens sida och att tjänstepersoner inte blir utlämnade med namn och personliga uppgifter för det som handlar om arbetsplatsen, säger Viktoriya Levin, huvudskyddsombud och styrelseledamot Vision Göteborg. 

Det är samtidigt viktigt att påtala att inte hela Göteborgs stad som arbetsgivare lider av tystnadskultur. Men risken är att det sprider sig och omfattar en alltför stor del av Göteborgs stad om inte arbetsgivaren agerar snabbt och effektivt. Dagens strukturer och många arbetssätt gynnar tystnadskulturen. Även chefer drabbas av den. Det finns chefer på alla nivåer som vill bryta osunda mönster och felaktiga hanteringar men som inte vågar agera med rädsla att förlora sitt jobb.  

Många medlemmar vänder sig till Vision lokalt för stöttning där det visar sig att orsaken grundar sig i bristande stöd när de rapporterat om upplevelser av hot och våld. Vision hanterar ärenden där medlemmen blivit sjuk eller oförmögen att arbeta efter det som hänt och det bristande stödet. Många av dessa medlemmar har känt sig kränkta då de inte blivit sedda, trodda och inte fått bekräftelse på sina händelser. De slutar lita på chefen som ska se till att de blir rehabiliterade tillbaka till sitt arbete. 

- Vi i Göteborgs stad erfar att på många arbetsplatser där personalen är utsatt saknas ett systematiskt arbetssätt för hantering av hot och våld. Det är inte ovanligt att en fältarbetare som blivit utsatt för hot får ett samtal med chef. När man har hanterat ett sådant ärende fel så sprider det sig i arbetsgrupper i hela staden, det gör att andra saknar förtroende och tillit till arbetsgivaren och vågar inte anmälan. Den som säger ifrån när något hanteras fel blir oftast sedd som en person som inte är lojal mot arbetsgivaren och kan vänta sig repressalier, avslutar Viktoria Levin.  

Bakgrundsinfo 

Rapporten om utsatthet för hot och våld i socialt arbete publiceras i sin helhet i september men delar av resultatet bif. i detta pressmeddelande. Yrkesgrupperna som ingår i undersökningen är socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer, behandlingspersonal samt fältassistenter.

För mer info, vg kontakta:  

Veronica Magnusson, förbundsordförande: 

mob 070 746 2124, veronica.magnusson@vision.se  

Viktoriya Levin, huvudskyddsombud och styrelseledamot Vision Gbg:

072 509 4913, viktoriya.levin@fv.vision.se 

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss