Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Facklig kritik mot undermålig arbetsmiljö i Sollentuna kommun

Publicerad 2021-12-08

Visions huvudskyddsombud i Sollentuna kommun har idag lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6 § 6 a. Skyddsombudet har under en längre tid noterat allvarliga brister i arbetsmiljön i kommunen och inte fått gehör från kommunledningen om hur man avser att lösa det.

Under centrala samverkansmöten har fackliga företrädare tagit upp brister i den psykosociala arbetsmiljön på kommunledningskontoret och förekomsten av kränkningar utan att få gehör. Problemen kvarstår. Personal på kommunledningskontoret vittnar om kränkande särbehandling i form av mobbning, utfrysning, trakasserier och liknande handlingar som har bidragit till en tystnadskultur, höga sjukskrivningstal och personalomsättning.

- Dessa faktorer är tecken på en undermålig psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har haft kännedom om problemen eftersom de har framkommit i personalärenden samt vid möten mellan fackliga företrädare och arbetsgivaren, säger Sebastian Bozó Skårman som är ansvarig ombudsman för Vision i Sollentuna.

Vision begär därmed följande åtgärder enligt AML 6:6a §:

1. Säkerställa att arbetstagare med personalansvar, såsom chefer och arbetsledare, har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

2. Uppdatera och förbättra rutinerna vad gäller anmälan och hanteringen av kränkande särbehandling. Särskilt frågan om det rör sig om en anställd som är i beroendeställning till den som påstås ha agerat kränkande. Många av kränkningarna som har rapporterats om kan härledas till kommunledningen i Sollentuna kommun. Anställda behöver känna sig trygga med att det inte förekommer repressalier när de anmäler kränkande särbehandling, oavsett om anmälan avser en chef eller inte.

3. Arbetsgivaren behöver även se över sina rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbeta förebyggande mot ohälsa. I det fall en arbetstagare råkar ut för ohälsa i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa kan förebyggas i fortsättningen.

- Vision vill att dessa åtgärder tas upp i en tidsatt handlingsplan och att det ska genomföras en anonym medarbetarundersökning som utreder förekomsten av kränkande särbehandling. Undersökningen ska genomföras av extern part för att garantera att medarbetarna kan känna sig trygga med att den information de lämnar är anonymiserad och inte medför repressalier. Senast den 17 december 2021 ska arbetsgivaren skriftligen svara och presentera konkreta åtgärder. Om svaret är otydligt kommer Vision att överväga att Arbetsmiljöverket får gripa in, avslutar Sebastian Bozó Skårman.

För mer info, vg kontakta:

Hediye Güzel, presschef Vision: hediye.guzel@vision.se eller 076 141 7321

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar