Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

Facklig kritik mot undermålig arbetsmiljö i Sollentuna kommun

Publicerad 2021-12-08

Visions huvudskyddsombud i Sollentuna kommun har idag lämnat in en framställan om arbetsmiljöåtgärder med stöd av arbetsmiljölagens kapitel 6 § 6 a. Skyddsombudet har under en längre tid noterat allvarliga brister i arbetsmiljön i kommunen och inte fått gehör från kommunledningen om hur man avser att lösa det.

Under centrala samverkansmöten har fackliga företrädare tagit upp brister i den psykosociala arbetsmiljön på kommunledningskontoret och förekomsten av kränkningar utan att få gehör. Problemen kvarstår. Personal på kommunledningskontoret vittnar om kränkande särbehandling i form av mobbning, utfrysning, trakasserier och liknande handlingar som har bidragit till en tystnadskultur, höga sjukskrivningstal och personalomsättning.

- Dessa faktorer är tecken på en undermålig psykosocial arbetsmiljö. Arbetsgivaren har haft kännedom om problemen eftersom de har framkommit i personalärenden samt vid möten mellan fackliga företrädare och arbetsgivaren, säger Sebastian Bozó Skårman som är ansvarig ombudsman för Vision i Sollentuna.

Vision begär därmed följande åtgärder enligt AML 6:6a §:

1. Säkerställa att arbetstagare med personalansvar, såsom chefer och arbetsledare, har kunskaper om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

2. Uppdatera och förbättra rutinerna vad gäller anmälan och hanteringen av kränkande särbehandling. Särskilt frågan om det rör sig om en anställd som är i beroendeställning till den som påstås ha agerat kränkande. Många av kränkningarna som har rapporterats om kan härledas till kommunledningen i Sollentuna kommun. Anställda behöver känna sig trygga med att det inte förekommer repressalier när de anmäler kränkande särbehandling, oavsett om anmälan avser en chef eller inte.

3. Arbetsgivaren behöver även se över sina rutiner vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbeta förebyggande mot ohälsa. I det fall en arbetstagare råkar ut för ohälsa i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att riskerna för ohälsa kan förebyggas i fortsättningen.

- Vision vill att dessa åtgärder tas upp i en tidsatt handlingsplan och att det ska genomföras en anonym medarbetarundersökning som utreder förekomsten av kränkande särbehandling. Undersökningen ska genomföras av extern part för att garantera att medarbetarna kan känna sig trygga med att den information de lämnar är anonymiserad och inte medför repressalier. Senast den 17 december 2021 ska arbetsgivaren skriftligen svara och presentera konkreta åtgärder. Om svaret är otydligt kommer Vision att överväga att Arbetsmiljöverket får gripa in, avslutar Sebastian Bozó Skårman.

För mer info, vg kontakta:

Hediye Güzel, presschef Vision: hediye.guzel@vision.se eller 076 141 7321

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss