Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Deltidsanställda kan gå miste om tusentals kronor i pensionslotteri

Publicerad 2021-05-17

Deltidsanställda i kommun, region eller Svenska kyrkan som varit sjukskrivna innan 1998 och fram till pension kan få helt olika tjänstepensionsnivåer beroende på var de har jobbat. Genom att inte utnyttja en ventil i pensionsavtalet kan arbetsgivare spara in på pensionsutbetalningar, vilket skapar ett lotteri. För individen som drabbas kan det röra sig om tusentals kronor varje månad i utebliven pensionshöjning.

Pension beräknas normalt på den lön man haft innan man blev sjuk. I detta fall handlar det om löner som kan vara 20 år bakåt i tiden, vilket kan ge en låg tjänstepension. Pensionsavtalet PA-KL 85 ger en möjlighet att använda mer aktuella löner som många gånger ger en förbättrad tjänstepension.

- I några av de fall där Vision begärt överläggning har det rört sig om 2000- 4000 kronor mer per månad, livet ut. Det är en ansenlig summa som individen riskerar att gå miste om för att man inte känner till möjligheten att omräkna eller för att arbetsgivaren inte vill tillämpa den, säger Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision.

Det är arbetsgivaren som fattar beslutet. Omräkning är en möjlighet, ingen rättighet. Men Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att arbetsgivare ser positivt på en omräkning för att få en förbättrad pension.

Paragrafen kom till år 1984 för att skydda framtida pensioner. Det fanns en farhåga att tjänstepensionen skulle kunna drabbas negativt om avståndet mellan sjukfallsår och pensionsavgång hade lång tid emellan. Dessutom kan individen haft en god lönekarriär på sitt deltidsarbete.

- Paragrafen skrevs för att skydda pensionen i framtiden men nu ser vi istället att arbetsgivare utnyttjar skrivningen som en pensionsrabatt, det vill säga tvärt emot SKR:s rekommendation. Det är svårt att tolka som något annat än ren snålhet från arbetsgivarens sida. För individen innebär det hela ett lotteri om man får möjlighet att höja sin pension eller inte, och det känns helt fel, säger Sari Wonsell.

Exempel: Medlem höjer sin pension med 9000 kronor per månad

En medlem som företräds av Vision arbetade totalt 34 år i Sollentuna kommun. Hen har varit sjukskriven och därefter arbetat halvtid med sjukersättning. När tjänstepension skulle betalas ut valde kommunen först att inte göra en jämförelseberäkning grundad på gamla och nyare löner. Tjänstepensionen beräknades på löner innan 1993 då medlemmen blev sjuk, vilket resulterade i lägsta möjliga garantinivå; 1 200 kronor per månad.

Sollentuna kommun har efter påtryckningar från Vision och media nu gjort omräkning utifrån färskare löner, enligt SKR:s rekommendation. Detta har resulterat i att medlemmen höjer tjänstepensionen till 10 800 kronor per månad.

För ytterligare information, kontakta Sari Wonsell, pensionsexpert i Vision, tfn 08- 789 64 64.

Fakta: PA-KL 85

Medlemmar som omfattas av äldre tjänstepensionsavtal riskerar att få en låg tjänstepension. Tjänstepension i äldre avtal samordnas med allmän pension. I de fall den allmänna pensionen ensam når upp till individens maxnivå kan tjänstepensionen bli 0 kronor, i dessa lägen utges ett garantibelopp som har en lägstanivå på cirka 1 200 kronor per månad. För att skydda pensionen beräknades pensionen på löneunderlaget fram till insjuknandet. För de som hade många år kvar till pension innebar det dock att det gamla inkomstunderlaget inte följt med den löneutveckling arbetstagaren haft på sin ”friska del”.

När PA-KL förhandlades fram på 1980-talet fanns farhågan om att löneökningar på den friska anställningsdelen skulle kunna vara av värde att få tillgodoräkna sig. Därför har SKR och de fackliga organisationerna kommit överens om möjlighet till omräkning, något som även benämns som karriärsbestämmelsen. Genom en omräkning flyttas beräkningstidpunkten från sjukfallsåret fram till det år medlemmen fyller 65 år eller vid pensionsuttag innan 65 års ålder. I och med att lönerna efter sjukfallsåret är partiella så finns olika varianter på hur omräkning kan ske.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar