Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Hedvig Schylander, vinnare av Visions samhällsvetarstipendium.
    Hedvig Schylander uppsats belönas med Visions samhällsvetarstipendium.

Fackens roll i en rättvis klimatomställning

2022-06-29

Hur ser de svenska fackförbunden på sin roll i klimatomställningen? Det ville Hedvig Schylander undersöka i sin uppsats ”No jobs on a dead planet” som i år belönas med Visions samhällsvetarstipendium. Resultatet visar att den fackliga rörelsen spelar en viktig roll för framtidens hållbara samhälle, samtidigt som många organisationer ändå agerar yrvaket inför insikten.

Med ett starkt personligt engagemang för hållbarhetsfrågor var det en självklarhet för Hedvig att i sin uppsats titta närmare på hur vi åstadkommer ett samhälle som både minskar klimatutsläppen och förbättrar människors levnadsstandard. Att det blev just en studie av fackförbund beror på att Hedvig identifierat ett ovant beteende bland fackens syn på klimatomställningen kopplat till det fackliga uppdraget.

– I många andra länder är det inte alls ovanligt att fackliga rörelser arbetar med klimatfrågor eller uppmanar till klimatstrejk. När Greta Thunbergs rörelse Fridays For Future uppmanade de svenska facken till klimatstrejk under hösten 2019 blev det tydligt att det är något vi inte är vana vid i Sverige. Jag började fundera på hur facken reagerar på strejkuppmaningar och hur de generellt ser på sin roll i klimatomställningen, berättar Hedvig Schylander.

Överraskande få prioriterar klimatfrågan

För att undersöka saken närmare började Hedvig med att ta reda på vilka fackförbund och centralorganisationer som pratar om klimatfrågan och sätter den på agendan. Hon skannade av 54 hemsidor utifrån fördefinierade sökord, vilket kokades ner till 15 förbund och centralorganisationer. Nästa steg var att kontakta organisationerna för att göra en intervju. Något som snabbt blev tydligt är att den fackliga rörelsen har mycket att bidra med i klimatomställningen. Facken har också mycket att vinna på att engagera sig.

– I intervjuerna framkom att en viktig del i omställningen är att säkerställa att den blir rättvis, både för klimatets skull också för att ingen ska lämnas utanför. Det är detta som kallas rättvis omställning, eller Just Transition, och ger den fackliga rörelsen arbetsutrymme inom klimatfrågorna. Till exempel så tenderar termen ”gröna jobb” ofta att syfta på yrken som är kopplat till energiframställning vilket är en mansdominerad sektor. Fackens roll är därför, enligt mina intervjuer, att arbeta för jämställdhet inom klimatomställningen, men också att skapa acceptans, förståelse och omställningsvilja hos medlemmarna och hos svenskar brett i samhället.

Något som överraskade Hedvig var hur få fackförbund och organisationer som aktivt arbetar med klimatfrågan.

– Det är en viktig fråga för många i min generation, vi som är relativt nya på arbetsmarknaden och de nya potentiella fackmedlemmarna. Många ser klimatet som en närvarande del i vår arbetsvardag och samhällets framtid och att alla fackliga förbunden inte står längst fram för att säkerställa att detta blir rättvist förvånade mig.

Vinnare av Visions stipendium

För sitt arbete med uppsatsen belönas Hedvig nu Visions samhällsvetarstipendium på 20 000 kronor.

– Det är otroligt roligt att Vision visar att man lägger tyngd vid klimatfrågan genom att lyfta en uppsats som har det som fokus. Personligen är det också en fin bekräftelse på att mitt arbete blev givande för andra människor att ta del av vilket såklart känns väldigt bra, säger Hedvig Schylander.

Så löd juryns motivering:

”I uppsatsen ”No jobs on a dead planet – Swedish unions’ perceptions of their roles in a just transition” undersöker Hedvig Schylander hur svenska fackförbund och fackliga centralorganisationer förhåller sig till och arbetar med klimatfrågor. Den fackliga rörelsen spelar en viktig roll i klimatomställningen – fackföreningarna är organisationer som representerar många arbetstagare och som på olika sätt kan skapa verktyg för sina medlemmar att minska klimatpåverkan. Hur fackföreningarna uppfattar sina roller i klimatomställningen och hur dem arbetar med hållbarhet är därför oerhört angelägna frågor, både nu och i framtiden. Genom ett inte minst gediget intervjumaterial lyckas uppsatsen belysa och diskutera dessa frågor på ett intresseväckande sätt. Uppsatsen kommer även fram till viktiga och tankeväckande slutsatser. Dels att aktivt arbete med klimatfrågan kan stärka facken och locka nya medlemmar – inte minst unga medlemmar. Dels att facket skulle vinna på att kroka arm med klimatrörelsen för att bättre kunna påverka så att omställningen sker på medlemmarnas villkor och säkerställa inte bara klimatmässig utan även ekonomisk och social hållbarhet.

Uppsatsen är välskriven och författaren har på ett tydligt sätt redogjort för metod samt visat förtrogenhet med teoribildningen inom det aktuella ämnet. Sammantaget är det en uppsats som håller hög kvalitet och som utgör ett värdefullt bidrag i en mycket angelägen fråga – för såväl den fackliga rörelsen som samhället i stort.”

Text: Sofie Lundberg

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss