Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kollektivavtal för anställda inom Svenska kyrkan uppsagt

2022-01-04

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har sagt upp omställningsavtalet samt Svenska kyrkans avtal 20. Svenska kyrkans avtal 20, där bland annat löneavtalet samt allmänna bestämmelser ingår, har tre månaders uppsägningstid från och med 1 januari 2022.

Under hösten har parterna på avtalsområdet arbetat för att ta fram ett nytt omställningsavtal. Ny lagstiftning planeras träda i kraft under 2022 och Svenska kyrkans omställningsavtal behöver anpassas till denna. Tyvärr har arbetsgivarnas förslag innehållit förändringar av kollektivavtalet som Vision inte kan acceptera.

– Det är tråkigt att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation väljer att utnyttja den uppsägningsmöjlighet som avtalet innehåller men det förändrar ingenting i sak, säger Carl Eos, avtalsansvarig ombudsman. Vi har hela tiden varit inställda på att Svenska kyrkans omställningsavtal ska anpassas till kommande lagstiftning och det är vi fortfarande.

Under början av 2022 fortsätter förhandlingarna för ett nå en bra lösning för Visions medlemmar inom Svenska kyrkan. För dig som medlem och anställd inom Svenska kyrkan gäller avtalen som vanligt de närmaste tre månaderna. Om parterna inte når en lösning kan det leda till att årets lönerevision försenas. Vision återkommer med mer information om detta blir aktuellt.

I och med att arbetsgivarorganisationen har sagt upp även Kyrkans avtal 20 måste nu flera nya avtal tecknas. Vision fokus även fortsatt är att ny lagstiftning kräver ett nytt omställningsavtal.

– Svenska kyrkans avtalsområde påverkas av den reform för trygghet, omställning och anställningsskydd som nu förbereds på hela arbetsmarknaden, säger Carl Eos. Det är parternas ansvar att anpassa omställningsavtalet så att det är tillämpbart i en ny situation.

Vision har drygt 5600 medlemmar inom Svenska kyrkan. Många av dessa arbetar som församlingspedagoger, präster, diakoner, administratörer eller med kommunikation, personalfrågor eller ekonomi.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar