Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Tre medarbetare samtalar.

Bättre digital arbetsmiljö på distans än på kontoret

2022-04-07

De medlemmar som i stor utsträckning jobbade på distans under pandemin upplevde att deras digitala arbetsmiljö fungerade bra. Minst nöjda var de som inte alls jobbade på distans. Det visar färska siffror från Visions stora arbetsmiljörapport.

Undersökningen som bygger på svar från 10 000 av Visions medlemmar visar att den digitala arbetsmiljön ofta upplevs som bättre i hemmet/på distans än på kontoret. Andelen nöjda med den digitala arbetsmiljön i stort är som högst bland de som arbetat mer än 75 procent på distans.

– Trendlinjen visar att ju högre utsträckning medlemmar arbetar på distans desto fler tenderar att uppleva att den digitala arbetsmiljön är god. Lägst andel som angett en god digital arbetsmiljö (57 procent) är de som enbart arbetat vid den ordinarie arbetsplatsen (inte alls arbetat på distans). Högst andel (82 procent) som upplever den digitala arbetsmiljön som god återfinns bland de medlemmar som enbart arbetat på distans, säger Björn Cárdenas, strateg inom arbetsmiljöfrågor på Vision.

Men många av Visions medlemmar har inte jobbat på distans under pandemin visar undersökningen. Drygt en tredjedel av de svarande har uppgett att de inte alls jobbat på distans.

Aktivitetsbaserade kontor 

På jobbet är det de så kallade aktivitetsbaserade kontoren som har upplevs ha sämst digital arbetsmiljö. Bland de som arbetar aktivitetsbaserat är det bara 56 procent som är nöjda med den digitala arbetsmiljön.

– En anledning till att man i högre utsträckning upplever brister i den digitala arbetsmiljön vid aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara att man vid införandet av dessa kontor även ofta introducerat flera nya digitala system och arbetssätt. En del av dessa digitala system kan ha vissa brister i kombination med att medarbetarna inte alltid fullt ut haft möjlighet att utbilda sig och testa de nya digitala redskapen. Introduktion av nya arbetssätt tar tid och tiden får utvisa huruvida den digitala arbetsmiljön utvecklas inom de aktivitetsbaserade arbetsplatserna, säger Björn Cárdenas.

Och de som inte haft möjlighet att jobba på distans är också mindre nöjda när det gäller att lokalen/kontoret ”ger möjlighet att göra ett gott arbete”.

Sämst förutsättningar för såväl att utföra ett gott arbete som den digitala arbetsmiljön i stort får de så kallade aktivitetsbaserade kontoren, om man undantar den lilla grupp som uppgett att de lånar någon annans skrivbord.

– Det handlar till exempel om att de i större utsträckning upplever att de inte har tillgång till rum där de kan arbeta ostört, ta telefonsamtal eller ta spontana digitala möten, än de som till exempel har eget rum eller egna skrivbord, säger Björn.

Arbetsmiljöperspektiv vid återgång till kontoren

Återgången till kontoren är i full gång på många håll. Så vad är viktigt att tänka på nu ur ett arbetsmiljöperspektiv?

– Återgången till kontoret kommer på många håll innebära en ny sorts arbetsplats med inslag av distansarbete, flexibla arbetssätt samt hybridlösningar. Det är viktigt för organisationen att så småningom hitta en balans mellan den egna verksamhetens behov, arbetsgruppens dynamik och individens önskemål. Ett särskilt fokus bör läggas på de yngre arbetstagarna och nyanställd personal för att på ett fullgott sätt kunna introducera dem till arbetsplatsen. En lyhörd organisation och en personalstyrka som är beredd att testa olika lösningar, kan vara en väg framåt i denna omställning, enligt Björn.

Digi-ronden för förbättrad arbetsmiljö

Vill du arbeta med att förbättra den digitala arbetsmiljön på din arbetsplats? Digi-ronden är ett användbart verktyg som tagits fram av Suntarbetsliv.

Digi-ronden (digironden.suntarbetsliv.se)

Nyheter

Till arkivet

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss