Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Bättre digital arbetsmiljö på distans än på kontoret

2022-04-07

De medlemmar som i stor utsträckning jobbade på distans under pandemin upplevde att deras digitala arbetsmiljö fungerade bra. Minst nöjda var de som inte alls jobbade på distans. Det visar färska siffror från Visions stora arbetsmiljörapport.

Undersökningen som bygger på svar från 10 000 av Visions medlemmar visar att den digitala arbetsmiljön ofta upplevs som bättre i hemmet/på distans än på kontoret. Andelen nöjda med den digitala arbetsmiljön i stort är som högst bland de som arbetat mer än 75 procent på distans.

– Trendlinjen visar att ju högre utsträckning medlemmar arbetar på distans desto fler tenderar att uppleva att den digitala arbetsmiljön är god. Lägst andel som angett en god digital arbetsmiljö (57 procent) är de som enbart arbetat vid den ordinarie arbetsplatsen (inte alls arbetat på distans). Högst andel (82 procent) som upplever den digitala arbetsmiljön som god återfinns bland de medlemmar som enbart arbetat på distans, säger Björn Cárdenas, strateg inom arbetsmiljöfrågor på Vision.

Men många av Visions medlemmar har inte jobbat på distans under pandemin visar undersökningen. Drygt en tredjedel av de svarande har uppgett att de inte alls jobbat på distans.

Aktivitetsbaserade kontor 

På jobbet är det de så kallade aktivitetsbaserade kontoren som har upplevs ha sämst digital arbetsmiljö. Bland de som arbetar aktivitetsbaserat är det bara 56 procent som är nöjda med den digitala arbetsmiljön.

– En anledning till att man i högre utsträckning upplever brister i den digitala arbetsmiljön vid aktivitetsbaserade arbetsplatser kan vara att man vid införandet av dessa kontor även ofta introducerat flera nya digitala system och arbetssätt. En del av dessa digitala system kan ha vissa brister i kombination med att medarbetarna inte alltid fullt ut haft möjlighet att utbilda sig och testa de nya digitala redskapen. Introduktion av nya arbetssätt tar tid och tiden får utvisa huruvida den digitala arbetsmiljön utvecklas inom de aktivitetsbaserade arbetsplatserna, säger Björn Cárdenas.

Och de som inte haft möjlighet att jobba på distans är också mindre nöjda när det gäller att lokalen/kontoret ”ger möjlighet att göra ett gott arbete”.

Sämst förutsättningar för såväl att utföra ett gott arbete som den digitala arbetsmiljön i stort får de så kallade aktivitetsbaserade kontoren, om man undantar den lilla grupp som uppgett att de lånar någon annans skrivbord.

– Det handlar till exempel om att de i större utsträckning upplever att de inte har tillgång till rum där de kan arbeta ostört, ta telefonsamtal eller ta spontana digitala möten, än de som till exempel har eget rum eller egna skrivbord, säger Björn.

Arbetsmiljöperspektiv vid återgång till kontoren

Återgången till kontoren är i full gång på många håll. Så vad är viktigt att tänka på nu ur ett arbetsmiljöperspektiv?

– Återgången till kontoret kommer på många håll innebära en ny sorts arbetsplats med inslag av distansarbete, flexibla arbetssätt samt hybridlösningar. Det är viktigt för organisationen att så småningom hitta en balans mellan den egna verksamhetens behov, arbetsgruppens dynamik och individens önskemål. Ett särskilt fokus bör läggas på de yngre arbetstagarna och nyanställd personal för att på ett fullgott sätt kunna introducera dem till arbetsplatsen. En lyhörd organisation och en personalstyrka som är beredd att testa olika lösningar, kan vara en väg framåt i denna omställning, enligt Björn.

Digi-ronden för förbättrad arbetsmiljö

Vill du arbeta med att förbättra den digitala arbetsmiljön på din arbetsplats? Digi-ronden är ett användbart verktyg som tagits fram av Suntarbetsliv.

Digi-ronden (digironden.suntarbetsliv.se)

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar