Nummer 2 2019

Nummer 2 2019

Vlora räds inte röran

På djupet: Kompetensutveckling.

Porträttet: Vlora Krasniqi hittar ovanliga lösningar på allvarliga problem.

Ledarskap: Att hantera hot mot medarbetare.

Gör det själv: Bygg ett eget nätverk


Tidigare magasin