• Medarbetare som leds under ett transformativt ledarskap mår oftast bättre, är mindre stressade och har lägre risk för att bli sjukskrivna.

Ledarskap

Transformativt ledarskap – det här innebär det

17 april 2023

Som chef kanske du ibland stöter på begreppet transformativt ledarskap. Men vad är det egentligen? Och hur lyckas man bli en transformativ ledare? Chefen i fokus hjälper dig på vägen.

– Transformativt ledarskap är den dominerande ledarskapsmodellen sett till kurser i ledarskap. Mycket av den forskning som talar om det goda ledarskapet handlar om transformativt ledarskap, säger Sofia Nilsson, docent och lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan.

Vad är transformativt ledarskap?

Begreppet transformativt ledarskap stiftades av James McGregor Burns i boken Leadership som kom 1978. Där beskriver Burns ett sätt att leda som präglas av delaktighet och öppenhet. En transformativ ledare strävar efter att uppmuntra alla att påverka arbetet och sträva efter samma mål.

Alt-textSofia Nilsson.

– En effektiv ledare anpassar sig efter situation och en god ledarskapsstil handlar till största del av frekvensen av transformativa ledarskapsbeteenden. Om du uppvisar mestadels ledarskap i transformativa beteenden så är du en transformativ ledare, säger Sofia Nilsson.

Ledarskapsstilen kan också ibland kallas för transformellt ledarskap eller transformerande ledarskap. Ytterligare ett namn för den typen av ledarskap är ”utvecklande ledarskap”, som är en vidareutveckling av transformativt ledarskap för skandinaviska förhållanden.

Hur utvecklar man ett transformativt ledarskap?

Medarbetare som leds under ett transformativt ledarskap mår oftast bättre, är mindre stressade och har lägre risk för att bli sjukskrivna. Det här gäller dock främst i ett normaltillstånd. I krissituationer kan ett transformativt ledarskap upplevas som ineffektivt, och medarbetare efterfråga tydlighet och rakare ledarskap.

I stället för att använda sig av piska och morot, plikter och skyldigheter använder den transformativa ledaren positiv feedback och uppskattning för att belöna sina medarbetare för ett väl genomfört arbete. Det här gör att medarbetare känner en långsiktigare motivation eftersom drivkraften kommer inifrån.

– Med andra sorters ledarskap kan du nå goda resultat kortsiktigt, men under normala förutsättningar är kommer man längst med transformativa ledarskapet, säger Sofia Nilsson.

Hur blir jag en transformativ ledare?

För att det transformativa ledarskapet ska lyckas på en arbetsplats krävs det också insatser från medarbetarna, påpekar hon.

– Mycket av ledarskapsbeteendet i det transformativa ledarskapet bygger på tillitsskapande och känna förtroende för att medarbetarna klarar av sina arbetsuppgifter själva. Men om man som medarbetare inte kan ta ansvar för sitt arbete kan man uppleva en transformativ ledare som frånvarande. Det kan till exempel handla om att man är ny på jobbet och behöver tydliga direktiv, säger Sofia Nilsson.

Tips: 4 sätt att leda transformativt

Det transformativa ledarskapet har fyra ledarbeteenden, som kan benämnas lite olika, men beskrivs som:

  • Idealiserad påverkan: Ledaren är visionär och ska vinna medarbetares förtroende.
  • Inspirerande motivation: Ledaren ska inspirera till prestation som är högre än medarbetarna själva tror är möjligt.
  • Intellektuell stimulans: Ledaren ska uppmuntra medarbetarnas kreativa förmågor.
  • Individuell omsorg: Ledaren ska se och leda varje individ.

Läs mer: Experten: Utveckla ditt ledarskap innan krisen kommer