• Chefer måste lära sig arbeta under påfrestande situationer för att kunna hantera stressen och fatta korrekta beslut, säger Sofia Nilsson, som forskar på ledarskap.

Internationellt

Experten: Utveckla ditt ledarskap innan krisen kommer

13 februari 2023

Ett år efter Rysslands invasion av Ukraina arbetar Svenska myndigheter aktivt med att rusta upp för att kriget också kan komma till Sverige. Chefer i offentlig sektor bör skapa bra relationer och träna på att leda i påfrestande miljöer innan krisen är här. Den uppmaningen kommer från Sofia Nilsson, expert på ledarskap under påfrestande förhållanden.

I akuta kriser som krig behöver ledare växla mellan olika typer av ledarskap.

– Ingen är bara en typ av ledare, alla har olika typer inom sig, säger Sofia Nilsson, docent och lektor i ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan.

Kombinationen av brist på information och behovet av snabba beslut är vanligt i kriser, vilket skapar stress för chefer.

–  Då påverkas förmågan att fatta välgrundade beslut. I kriser förstoras konsekvenserna för det kan handla om fara för liv, säger Sofia Nilsson.

Satsa på ditt transformativa ledarskap

Det eftersträvansvärda ledarskapet som forskare lyfter fram kallas transformativt och innefattar att medarbetare är delaktiga i utvecklingen av verksamheten, något som det sällan finns utrymme för i kriser.

– Då blir ledarskapet mer uppgiftsbaserat och handlar om här och nu. Det kan inte vara lika relationsinriktat, för det finns inte tid att bjuda in till diskussion och inspirera.

För att lyckas med sitt ledarskap behöver chefer därför satsa på att utveckla sitt transformativa ledarskap innan krisen kommer.

– Är man väldigt direkt i sitt ledarskap innan en kris kanske man inte har fått den tillit som behövs för att leda i en kris. 

Tänk över din roll innan krisen är här

Chefer i offentliga verksamheter måste därför bygga relationer med tillit i god tid.

– I kris så kommer medarbetare efterfråga ledare som pekar med hela handen, säger vad man ska göra och visar vägen i större utsträckning, säger Sofia Nilsson, och ger ett ytterligare tips: Tänk över din roll innan krisen är här.

– Om du har reflekterat över svåra händelser och utbildat dig inom krishantering så kommer du att hantera svåra situationer mycket bättre när den akuta situationen väl är här. Det är jätteviktigt att arbetsgivare utbildar i metoder för stresshantering så att den enskilda chefen blir stresstålig och kan fatta sunda beslut.

Läs även: Ett år i krigets Ukraina: "Mitt jobb som chef handlar om att överleva"

Läs även: Så leder du i kris