• Det är skillnad på chefslöner beroende på vilken sektor man jobbar i.

Lön och villkor

Löner i privat vs offentlig sektor – var tjänar chefer bäst?

19 april 2024

Tjänar du mer eller mindre än chefskollegorna i en annan sektor? Jämför snittlön i privat sektor med snittlön i offentlig sektor för vanliga chefsyrken i Vision.

Det skiljer flera tusen kronor i genomsnittlig lön mellan chefer i privat sektor och chefer i offentlig sektor med motsvarande jobb.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. Siffrorna gäller 2022 års löner, och är den senaste lönestatistiken som SCB har tagit fram.

→ Se senaste lönestatistiken för chefer i kommuner och regioner

Bland de sex chefsyrken vi listat nedan är det oftast chefer i offentlig sektor som har högre snittlön än chefer i privat sektor.

Allra störst är löneskillnaden mellan enhetschefer inom socialt och kurativt arbete.

De chefer som tjänar mest, oavsett sektor, är, inte oväntat, chefer i medelåldern.

Snittlön för chefsyrken i offentlig och privat sektor

Enhetschef administration och service  
Offentlig sektor 52 100 kr/mån
Privat sektor 56 600 kr/mån
Snitt samtliga 55 900 kr/mån
Mest tjänar män 45-54 år i privat sektor 65 600 kr/mån

 

Driftchef bygg och anläggning  
Offentlig sektor 59 800 kr/mån
Privat sektor 54 300 kr/mån
Snitt samtliga 54 300 kr/mån
Mest tjänar kvinnor 45-54 år i privat sektor 64 800 kr/mån

 

Enhetschef inom fastighet  
Offentlig sektor 58 300 kr/mån
Privat sektor 54 700 kr/mån
Snitt samtliga 54 900 kr/mån
Mest tjänar kvinnor 55-64 år i offentlig sektor 61 400 kr/mån

 

Enhetschef inom IT
 
Offentlig sektor 59 400 kr/mån
Privat sektor 65 700 kr/mån
Snitt samtliga 64 800 kr/mån
Mest tjänar kvinnor 55-64 år i privat sektor 73 500 kr/mån

 

Enhetschef inom socialt och kurativt arbete  
Offentlig sektor 51 000 kr/mån
Privat sektor 43 900 kr/mån
Snitt samtliga 49 800 kr/mån
Mest tjänar män 65-66 år i offentlig sektor 54 300 kr/mån

 

Enhetschef inom äldreomsorg  
Offentlig sektor 47 200 kr/mån
Privat sektor 44 600 kr/mån
Snitt samtliga 46 900 kr/mån
Mest tjänar kvinnor 65-66 år i offentlig sektor 50 700 kr/mån