• Quiet quitting är ett nytt fenomen i pandemins kölvatten.

Trender

Vad är quiet quitting? Tre nya fenomen på jobbet

20 november 2023

Jobbar dina medarbetare på distans? Då behöver du ha koll på vad quiet quitting, coffee badging och proximity bias är för något. Här förklarar vi betydelsen – och hur man som chef kan agera.

Han glider in på kontoret och snickesnackar över en kaffe – och slinker snabbt hem igen. Det kallas coffee badging. Andra fenomen som dykt upp till följd av nya hybridarbetslivet är quiet quitting och proximity bias.

Så här kommenterar psykologerna Suzan Mobarke Hall och Mattias Lundberg de tre begreppen.

Vad är quiet quitting?

Quiet quitting betyder att en medarbetare bara gör det förväntade och slutar göra det lilla extra. Direkt översatt från engelskan betyder det att man slutar i det tysta.

Alt-textQuiet quitting är omdebatterat. Gör medarbetaren inte det lilla extra på grund av bristande engagemang?

Psykologerna om quiet quitting

Alt-textSuzan Mobarke Hall, psykolog. Foto: Privat.

Suzan Mobarke Hall:

– Man har debatterat om quiet quitting – att göra det förväntade men inte mer – beror på bristande engagemang eller är en sund gränsdragning. Distansarbetet har lett till att det blivit mer otydligt vad som är arbete och vad som är fritid.

– Som psykolog har jag träffat många klienter som behöver bli bättre på att dra gränser. Men quiet quitting kan också bottna i ett missnöje. Det är viktigt att man som chef vågar lyfter detta till ytan och prata om gränsdragningar och produktivitet med medarbetarna.

Alt-textMattias Lundberg, psykolog. Foto: Åsa Stiller.

Mattias Lundberg:

– Bristande engagemang bland medarbetare som närmar sig pension är inte så konstigt. Ett sätt att stimulera är att ge dem nya arbetsuppgifter. Kanske kan de skapa nytta genom att överföra sina kunskaper till yngre kolleger?

– Men quiet quitting förekommer även bland yngre. Många unga har en annan syn på arbetslivets betydelse – de sparar sitt engagemang till fritiden. Yngre kan få en kick av att känna att fritiden gynnas av arbetet – kanske genom att få friare arbetstider eller chans till högre lön.

– Vissa medarbetare tillfredsställs genom att ha tydliga mål i arbetet. Då kan det vara bra att engagera dem i projekt.

Vad är coffee badging?

Coffee badging betyder att man för det mesta jobbar på distans, men att man då och då kommer in till kontoret för att vara social med chef och kolleger över en kopp kaffe. Badge betyder passerkort på engelska. Man har med andra ord blippat sitt passerkort och registrerat sin närvaro på kontoret.

Alt-textEn snabb kopp kaffe innan man återvänder till hemmakontoret är ett fenomen som var tredje person känner igen sig i.

Psykologerna om coffee badging

Suzan Mobarke Hall:

– En undersökning från företaget Owl, som kartlagt 2 000 nordiska medarbetare, visar att 32 procent medger att de är skyldiga till coffee badging. Det är kanske inte så konstigt och kanske heller inte är av ondo.

– Som anställd vet man efter flera år av distans- och hybridarbete att man är minst lika produktiv på hemmakontoret, men att det är viktigt att inte bli bortglömd och att man kan hämta kraft och energi av att vara på plats. Det kan leda till irritation bland kolleger, som tycker att det är en uppvisning. Det kan också väcka misstro hos chefen.

– Men om man som chef tycker att medarbetare som jobbar mycket hemifrån är inte tillräckligt produktiva så måste man börja ställa krav.

Mattias Lundberg:

– Visa upp sig för chefen vid strategiska tillfällen har vi alltid gjort. Att komma till kontoret för att ta en kopp kaffe och göra de sociala delarna är ju egentligen inte ett problem så länge man gör sitt jobb där hemma.

– Blir det dålig stämning på grund av att någon jobbar jättemycket hemma och kommer in och fikar – då är det fel på systemet. Upplever chefen det som ett problem ska möjligheten att arbeta mycket hemifrån inte ges,  säger Mattias Lundberg.

Vad är proximity bias?

Proximity bias betyder att anställda, som befinner sig på kontoret i stället för att jobba hemifrån, favoriseras av chefen. Fenomenet kallas på psykologspråk för närhetsbias.

Alt-textSom chef bör du fråga dig om de som jobbar på distans missgynnas.

Psykologerna om proximity bias

Suzan Mobarke Hall:

– Bias är mänskligt. Det är ett sätt att förenkla sitt tänkande och ta genvägar. Men det är viktigt att det lyfts till ytan. Som chef gäller det att rannsaka sig själv. Fråga dig: Ägnar jag mig åt närhetsbias? Får medarbetare som befinner sig i närheten information tidigare, särskilda arbetsuppgifter eller bättre karriärutveckling? Varför blir det så? Och vilka riktar det sig mot – kvinnor, män, äldre, unga?

– Dra fram det i ljuset. Det är viktigt att chefen har tänkt efter hur uppgifter tilldelas, när information delas och i vilket sammanhang.

Mattias Lundberg:

– Som chef måste man vara vaksam och fråga sig: Varför ger jag uppdrag till just denna person? Är det för att medarbetaren inte sitter på distans utan vid skrivbordet bredvid och kan ge mig kontinuerlig uppföljning? Chefer måste vara självmedvetna.

→Så får du medarbetarna till kontoret