• Populära scheman riskerar att skrotas på grund av EU:s arbetstidsdirektiv.

Arbetstid

Chefer ser risker med skärpta krav på dygnsvila

7 juni 2023

Chefer inom personlig assistans, HVB, LSS och räddningstjänst kommer tvingas lägga om schemat för anställda med sovande jour och alla som jobbar mer än 13 timmar i sträck. Detta för att uppfylla kraven i EU:s arbetstidsdirektiv om dygnsvila. Det är något som befaras leda till personalflykt.

Snart är det slut med sovande jour och arbetspass som är längre än 13 timmar för verksamheter inom personlig assistans, HVB/LSS och räddningstjänst.

Vad innebär nya lagen om dygnsvila?

Förklaringen är att EU-kommissionen riktat kritik mot att det kollektivavtal som gäller för kommuner och regioner inte uppfyller minimikraven för dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv.

Därför har facken och arbetsgivarna förhandlat fram nya regleringar om dygnsvila.

De innebär att man måste ha minst elva timmars dygnsvila och inte får jobba längre än 13 timmar i sträck. 

Oro för bemanningskris med skärpta viloregler

De här förändringarna kommer få förödande konsekvenser, anser Christian Ståhl, enhetschef inom personlig assistans på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs stad. 

– Risken är stor att vi tappar kompetenta personer som arbetat hos oss i många år. Det är vanligt att man bor i en kranskommun och att man sökt sig hit tack vare möjligheten att jobba långa pass och den sammanhängande återhämtning man sedan får, säger han. 

Följden av att arbetspassen måste kortas blir att fler behöver anställas. Något som kommer leda till ökade kostnader, enligt Michael Jonecrantz, verksamhetscontroller i Göteborgs stad. 

Kostnaderna tros öka

– Det rör sig om 50 till 75 procents ökning av personalstyrkan i större jourärenden. Och för en sådan här verksamhet med runt 30 anställda, en kostnadsökning på omkring två till tre miljoner kronor per år. Mycket hänger på om vi kommer att få göra undantag från reglerna, säger han. 

Förändringen kommer att innebära flera saker för Christian Ståhl. 

– Jag kommer att behöva lägga om alla scheman. Samtidigt måste jag rekrytera nytt folk. Och det i hård konkurrens med alla andra verksamheter som är i samma sits. Det kommer att bli stressigare för mig, helt klart, konstaterar han.  

Vision har nyligen avslutat en förhandling med arbetsgivarna för att hitta en lösning på problemet. Parterna har kommit överens om ett tillägg i överenskommelsen. Det innebär att det finns möjlighet för den högsta ledningen på arbetsplatsen att ansöka om dispens från regeln om elva timmars dygnsvila. Vilken betydelse det kommer att få i praktiken är svårt att säga.

Så får du alla att bli nöjda med semesterplaneringen

– Undantaget kommer framför allt att beröra verksamheter där det finns särskilda skäl att inte byta ut personal under ett arbetspass. Men dispenserna ska beviljas restriktivt, säger Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson och fortsätter: 

– Jag har full förståelse för att många verksamheter nu står inför utmaningar och att arbetet behöver planeras på ett nytt sätt. Men det handlar om en skyddslagstiftning som värnar medlemmarnas arbetsmiljö och ger dem en rimlig arbetstid och god tid för återhämtning.

Reglerna träder snart i kraft

För personliga assistenter kommer det att finnas ett undantag om de har både jour och arbete så att de kan arbeta ett dygn i sträck. Men innan de kan göra det måste arbetsgivaren kunna visa att man på alla andra sätt försökt lösa situationen. Och resultatet ska sedan skickas till arbetstidsnämnden som kan överpröva beslutet om de tycker att det är fel. Och Räddningstjänsten måste ansöka om dispens för att kunna fortsätta jobba dygnspass. Även i detta fall måste man kunna visa att man gjort allt för att lösa situationen på annat sätt, men misslyckats.

De nya reglerna kring arbetstid träder i kraft den första oktober 2023 för alla utom personliga assistenter och räddningstjänsten. För deras del gäller den första februari 2024. Om Sverige inte följer det har EU möjlighet att kräva att den svenska regeringen betalar stora bötesbelopp.