• Så undviker du fallgroparna vid utköp. Birgitta Wrede, personlig ombudsman för chefer på Vision, ger råd.

Arbetsrätt

Guide: Om du blir utköpt

23 oktober 2023

Är du chef och har just fått veta att arbetsgivaren vill köpa ut dig? Snurrar alla arbetsrättsliga termer runt i huvudet i ett enda trassel? Lugn, Chefen i fokus hjälper dig att reda ut!

Det är i dag ganska vanligt att chefer på olika nivåer i kommuner, regioner, kommunala/regionala bolag och andra bolag som levererar tjänster till välfärdssektorn köps ut. Eller som det heter på fackspråk, ”träffar en överenskommelse om anställningens upphörande” med arbetsgivaren.

Ett utköp är sällan en enkel process. Begreppen du behöver känna till, och processerna du går igenom, är komplexa. Det första rådet är därför att alltid kontakta ditt fackförbund så fort du börjar tänka i dessa banor eller så snart arbetsgivaren för detta på tal. Men det är bra att känna till grunderna kring hur det fungerar vid ett utköp.

Vad är ett utköp?

Ett utköp är en överenskommelse mellan en anställd och arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra. Vanligen innebär ett utköp att anställningen upphör inom en snar framtid och att den anställda får ett antal månadslöner som kompensation för att hen blir av med sin anställningstrygghet. Utköp används ofta som ett alternativ till att arbetsgivaren säger upp/avskedar den anställda eller till att den anställda säger upp sig själv.

Vad ska jag tänka på om jag får ett erbjudande om att bli utköpt?

Vad är bäst för mig? Fundera kring vad som blir bäst för dig som individ i den givna situationen. Det kan vara så att du har rätt i sak, men att det är alltför påfrestande för dig att fortsätta driva frågan. Eller så orkar du. Väg in hur din hälsa påverkas och hur din familjesituation ser ut. Det finns inget rätt eller fel i en sådan situation. Bara du själv kan avgöra vad som blir bäst för just dig.

Kontakta facket! Om du beslutar dig för att överväga att bli utköpt, börja med att kontakta ditt fackförbund. Det är psykiskt påfrestande och lätt att falla i olika slags fallgropar om du väljer att förhandla själv och inte är en mycket erfaren förhandlare.

Vad är viktigt för mig? Fundera kring vad som är viktigt för dig att få med i ett utköpsavtal. Till exempel att bli arbetsbefriad så snart avtalet är underskrivet och hur många månadslöner du anser det är rimligt att du kompenseras med.​

Varning!

  • Gå inte med på att använda din innestående semester under din arbetsbefriade tid, den ska betalas ut tillsammans med slutlönen.
  • Säg inte upp dig själv (om du inte redan har ett nytt jobb). Du riskerar då att inte få någon a-kassa under de första 45 ersättningsdagarna, efter att anställningen avslutats. Av samma skäl är det också viktigt att det framgår att överenskommelsen om utköpet kommit till på arbetsgivarens initiativ.

Källa: Birgitta Wrede, personlig ombudsman för chefer och A-kassan Vision.

Bra stanna i anställningen. Det bästa är ofta att stanna kvar i anställningen, men att vara arbetsbefriad med lön under ett antal månader. Fördelen är då att du får rätt till semesterintjänade och tjänstepensionsavsättningar. Plus andra villkor och förmåner.

Ingen samordning/avräkning. Det är också viktigt att det antal månadslöner som du och arbetsgivaren kommer överens om att du ska få som en del av överenskommelsen är avräkningsfria/samordningsfria. Det betyder att du får pengarna oavsett om du får ett nytt jobb eller inte. Om detta inte finns med riskerar du att inte få några pengar alls om du får ett nytt jobb inom kort.

Inga efterlevnadsklausuler. Se också till att det inte finns några efterlevnadsklausuler i överenskommelsen. Sådana reglerar att man inte får ta jobb hos en konkurrerande arbetsgivare under ett visst antal månader efter att överenskommelsen träffats.

Få betalt för all tid du arbetat. Ofta finns en klausul i överenskommelsen om att ”den ersätter alla krav som parterna har på varandra”. Det betyder att du i efterhand inte kan ställa krav på arbetsgivaren att få betalt för innestående semester eller inarbetad tid från en kompbank. Se till att dessa saker kommer med i överenskommelsen så att du får betalt för komptid och semester.

Vad ska ni säga? Prata igenom med arbetsgivaren vad ni ska säga om att du nu slutar till medarbetare och chefskolleger.

Bra avslut. Om det är möjligt, försök få ett bra avslut med dina medarbetare genom att till exempel träffa dem och fika.

Sök professionellt samtalsstöd. Sök gärna samtalsstöd via din vårdcentral/vården oavsett om du lyckats få en bra överenskommelse eller inte. Det är viktigt att ta sig tid att bearbeta det som hänt för att kunna komma vidare.


Läs fler artiklar i granskningen:

→ Så ofta köps chefer ut
Lista: Utköp av chefer i kommuner och regioner
→ Trend: Chefer anmäls för kränkande särbehandling
→ Emma blev utköpt: ”Vi chefer är syndabockar”


Vad är alternativet till att bli utköpt?

  1. Ett utköp kommer ofta på tal i situationer då arbetsgivaren anser att förtroendet för den anställda är förbrukat på grund av hur hen skött sitt arbete. Ett alternativ till att gå med på det är därför att säga till arbetsgivaren att du vill att ni löser problemet tillsammans och bygger upp förtroendet igen. Ta gärna hjälp av ditt fackförbund i denna process!
  2. Ett annat alternativ är att du blir omplacerad. Fundera igenom om det är något du kan tänka dig. Får du behålla din lön? Får du/vill du fortsätta som chef? Hur kommer ditt mående att påverkas av en sådan lösning?
  3. Ytterligare ett alternativ är att du tar kontakt med ditt fackförbund och ber dem undersöka om tillräckligt mycket läggs dig till last (om anklagelserna är korrekta vill säga) för att det ska räcka till en uppsägning av personliga skäl/avsked. Det räcker inte att arbetsgivaren bara säger att ”förtroendet för dig är förbrukat” utan att berätta varför. Arbetsgivaren måste ange sakliga skäl till varför förtroendet förbrukats.
  4. Om arbetsgivaren säger upp eller avskedar dig går det att via facket driva ditt ärende som en tvist. Förutsatt att du och arbetsgivaren har olika syn på om det som du anklagas för utgör grund för uppsägning av personliga skäl/avsked. Tvisten kan gå ändå upp till Arbetsdomstolen. Något som ofta är en mycket påfrestande process. Många tvister slutar också med att den anställda och arbetsgivaren kommer överens om en förlikning. Det vill säga, den anställda och arbetsgivaren kommer överens om att arbetsgivaren ska betala en summa pengar mot att den anställda lämnar arbetsplatsen, på liknande vis som sker vid ett utköp. En dom i Arbetsdomstolen kan sluta på samma sätt; den anställda får en summa pengar (skadestånd) om Arbetsdomstolen kommer fram till att hen har rätt. Trots att en anställd ”vinner” i Arbetsdomstolen kan arbetsgivaren aldrig tvingas att ge personen jobbet tillbaka.

Källa: Brigitta Wrede, personlig ombudsman för chefer på fackförbundet Vision med lång erfarenhet av utköpsärenden.