• Den som tjänade minst 44 375 kronor (2022) i månaden och som jobbat många år i en kommun/region och vet att den kommer jobba kvar fram till pensionen kan tjäna på att behålla nuvarande tjänstepensionsavtal.

Avtal

Chef? Här får du koll på nya pensionsavtalet

3 april 2023

Tjänade du över 44 375 kronor i månaden förra året, har jobbat länge i en kommun/region och tänker bli kvar fram till pensionen? Då kan det löna sig för dig att behålla det tidigare tjänstepensionsavtalet.

Snart kommer anställda som hade en lön över 44 375 kronor (2022) i kommuner och regioner att få välja om de ska ansluta till Visions nya tjänstepensionsavtal AKAP-KR eller välja att ha kvar det tidigare, det vill säga att kvarstå i KAP-KL. För vissa kan det löna sig att behålla det tidigare avtalet, enligt Sari Wonsell, Visions pensionsexpert.

AKAP-KR heter det nya avtalet

–Det är generellt sett inte bra att avbryta ett förmånsbestämt intjänande av pension. Man kan därför vinna på att kvarstå i det tidigare avtalet om man vet att man kommer jobba kvar i sektorn tills man går i pension, säger hon.

Bakgrunden är att Vision nyligen förhandlat fram ett nytt tjänstepensionsavtal, AKAP-KR. Det gamla avtalet och det nya har helt olika konstruktion. Det tidigare avtalet är förmånsbestämt. Det innebär att storleken på tjänstepensionen framför allt påverkas av din anställningstid i sektorn och hur hög din lön blir strax före pensionen. Det nya avtalet är avgiftsbestämt och bygger i stället på att en procentsats av din lön (6 procent av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* + 31,5 procent av lönen över det) sätts av till tjänstepensionen. Du får sedan själv placera pengarna.

Välja pensionsavtal

Eftersom avtalen är uppbyggda på skilda sätt är det svårt att jämföra dem och ge några säkra råd om hur man ska tänka när man väljer. Men några saker går ändå att slå fast. Det kan löna sig att kvarstå om:

  • Du redan har jobbat många år i en kommun/region och vet att du kommer att jobba kvar fram till pensionen.
  • Du bedömer att din lön kommer att ligga över 7,5 inkomstbasbelopp även i framtiden.

Det kan vara bra att överväga ett byte om:

  • Du vet att du kommer att lämna sektorn och till exempel börja jobba i ett privat företag.
  • Du tror att du kommer att gå ner i lön i framtiden och att den då hamnar under 7,5 inkomstbasbelopp när det är dags att gå i pension.

Det är möjligt att byta till det nya tjänstepensionsavtalet fram till den 31:e maj i år. Om man gör det kan du få tilläggspremier på mellan 0,5 och 8,5 procent av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp, beroende på hur gammal du är. För att byta loggar in hos din tjänstepensionsadministratör.

*För 2023 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 557 250 kronor/år.

Läs mer i vår systertidning Tidningen Vision:

Viktigt kolla om pensionsbyte lönar sig