• Visions pensionsexpert Sari Wonsell råder högavlönade medlemmar att ta kontakt med arbetsgivaren för att få veta om de tjänar på att stanna i dagens tjänstepensionsavtal eller byta till det nya.

Pensioner

Viktigt kolla om pensionsbyte lönar sig

29 augusti 2022

Högavlönade i kommuner och regioner kan tjäna på att ha kvar dagens tjänstepensionsavtal.

Vid årsskiftet börjar arbetsgivarna betala mer till tjänstepensionen för anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag.

Läs mer: "Det är superbra för medlemmarna"

Pensionsavsättningarna höjs från 4,5 till 6 procent upp till brytpunkten (i år en månadslön på 44 375 kronor) och från 30 till 31,5 procent på lönedelar däröver.

"Sveriges bästa avtal"

Samtidigt blir tjänstepensionen helt premiebaserad. Det innebär att den anställda själv väljer hur alla pengar ska placeras.

– Våra medlemmar får nu Sveriges bästa tjänstepensionsavtal, säger Sari Wonsell, pensionsexpert på Vision.

Anställda som har en lön på mer än 7,5 inkomstbasbelopp fortsätter att ha sitt nuvarande avtal, KAP-KL, som innehåller ett förmånsbaserat intjänande ovanför brytpunkten. De kan dock välja att byta till det nya avtalet och få en extra premie för det. Man kan byta fram till den 31 maj 2023.

Bör kolla med arbetsgivaren

Sari Wonsell räknar med att många medlemmar, särskilt chefer, kommer att vilja veta vad som är bäst. Rådet är att ta kontakt med arbetsgivaren för att få veta om man tjänar på att stanna eller byta.

– För den som har en lön över brytpunkten, har jobbat länge i offentlig sektor och tänker fortsätta jobba där lönar det sig oftast att ha kvar KAP-KL, säger hon.

Uttagsåldern höjs och förlängs

  • Det nya avtalet heter AKAP-KR och ersätter de nuvarande AKAP-KL, KAP-KL och PA-KFS.
  • Tidigaste uttagsålder höjs den 1 januari från 55 till 60 år.
  • Uttaget blir livsvarigt men det ska vara också gå att ta ut tjänstepensionen under en period på tio år eller mer. Däremot inte på fem år som idag.