• Inflationen har lett till reallönesänkningar för samtliga sex chefsgrupper som Chefen i fokus har granskat.

Lön och villkor

Så har enhetschefernas lön stigit

15 maj 2023

Lönerna för första linjens chefer i kommunerna har ökat med mellan 7 och 10 procent på tre år. Inflationen har ätit upp hela löneökningen – och mer därtill.

Chefen i fokus har tittat närmare på löneutvecklingen för sex enhetschefsgrupper i kommunerna – inom LSS, socialtjänst, äldreomsorg, teknik och miljö, kök samt kultur och fritid.

Här har du lönerna i alla kommuner och regioner

Från 2019 till 2022 ökade snittlönen för kultur- och fritidscheferna med 10 procent. Lägst procentuell ökning fick enhetscheferna inom socialtjänsten: 7,3 procent. Övriga hamnade däremellan.

Teknikchefer tjänar mest

De inbördes förhållandena mellan verksamhetsområden har inte ändrats. Som tidigare är lönerna högst för teknikcheferna och lägst för kökscheferna.

Det är bara de nominella lönerna som har ökat. Från 2019 till 2022 steg inflationen – mätt som Konsumentprisindex, KPI – med 11,3 procent. Det innebär att samtliga sex chefsgrupper fått en reallönesänkning på 1,3–4 procent under perioden.

Litet glapp mellan chefens och medarbetarnas lön

12 procent back

Förra årets kommunlöner gällde till den 31 mars i år. Tar man KPI-siffran för den månaden som slutpunkt för jämförelsen är reallönesänkningen ännu större. Allra störst för genomsnittschefen i socialtjänsten som fått se sin köpkraft minska med nästan 12 procent.

Enligt Carls Eos, ombudsman och ansvarig för lönepolitiska frågor på Vision, är det viktigt att komma ihåg att den siffran gällde precis innan årets lönerevision.

– I år är löneutrymmet större än vanligt, säger han.

Följer utvecklingen noga

Meningen är att kommuner och regioner ska ta hänsyn till lönehöjningarna inom den konkurrensutsatta industrin, det så kallade märket, i de lokala förhandlingarna. Industrilönerna höjs med 4,1 procent i år och 3,3 procent nästa årAlt-textCarl Eos

– Vi förväntar oss att arbetsgivarna på Visions avtalsområden är minst i nivå med märket över tid. Men det kommer att variera från år till år och arbetsgivare till arbetsgivare. Vi följer just nu utvecklingen noga, säger Carl Eos.

Det viktigaste nu, enligt honom, är att hålla ner inflationen så att svensk ekonomi kan komma tillbaka till ett läge med reallöneökningar.