• Jonas Karlsson.

Rekrytering

Hur får vi unga att vilja bli chefer?

15 maj 2023

"Vi håller på att rekrytera ett par nya chefer bland våra medarbetare men har svårt att motivera de yngre till att söka. Så frustrerande. Vad kan vi göra för att motivera?", undrar en läsare. Visions chefsstrateg svarar.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision

Jag brukar säga att chefskap är stimulerande, härligt utmanande och oftast roligt.

Som chef har du inflytande och kommer kunna påverka vad som händer. Jag är säker på att det bland era yngre medarbetare finns flera som vill ha ett sådant jobb.

Det vi vet från bland annat Visions egna undersökningar är att många nya och yngre chefer vittnar om bristande stöd och en ohållbar arbetssituation. Så ska det förstås inte vara. Att vara ung och ny chef innebär en del speciella utmaningar som er organisation måste kunna omhänderta.

Exempelvis handlar det om att den unga chefen ofta är yngre än många av sina medarbetare och att hen dessutom kan ha kortare erfarenhet av arbetet. Det tar också en del tid att helt och fullt förstå vad chefsjobbet innebär.

Mitt tips är att ni ser över på vilket sätt er organisation kan underlätta för unga som vill pröva ett chefsjobb. Det kan ni göra genom att tydliggöra vad chefsuppdraget innebär och samtidigt stärka upp stödresurserna runt chefen. Först när ni har gjort det är det dags att börja kommunicera med tilltänkta medarbetare om vad ni har att erbjuda.

Jag vill också tipsa om en riktigt bra guide som just vänder sig till organisationer som vill ta tillvara på unga chefers potential.

Den är framtagen av forskare vid Umeå universitet och Karolinska institutet utifrån två forskningsprojekt om unga chefers förutsättningar.
Förutom ett mer utvecklat resonemang kring det jag berört ovan så innehåller guiden ett viktigt jämställdhetsperspektiv. Du kan ladda ner guiden på Vision Chefs hemsida.

Det är en myt att unga inte vill bli chefer, låt oss hjälpas åt att avliva den.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

→ Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här