• Charlotta Olsson, chef över samhällssektorn i Borlänge, kan själv tänka sig att jobba ­hemi­från ett par dagar i veckan.

Arbetstid

Testar: Halva tiden hemma, halva på kontoret

15 november 2021

Halva tiden hemma, halva på kontoret, fungerar det? Det ska Borlänge kommun testa i ett pilotprojekt. Täta avstämningar mellan chef och medarbetare krävs för att det hela ska bli lyckat.

Pandemin har lagt en bra grund för en testperiod med schemalagt distans­arbete.

– Ja, vi har verkligen fått träna, säger Charlotta Olsson, chef över kommunens samhällsbyggnadssektor.

Hon berättar att Borlänge kommun redan före corona hade börjat söka lösningar på den trångboddhet som rådde i huset.

– Sedan kom ju restriktionerna, så plötsligt stod huset nästan tomt i stället.

Provar fifty/fifty

Många gillade att jobba hemma. Det framgick av en enkätundersökning bland medarbetarna. Med denna kunskap började sektorsledningen tänka om: Är fifty/fifty lösningen?

60 medarbetare ska nu i ett projekt arbeta hemifrån tre dagar ena veckan och två nästa, och därmed dela på 30 skrivbord. Även några chefer kommer att arbeta hemma på halvtid. Alla som deltar i projektet får skriva under en överenskommelse med sin chef om vilka arbetsredskap hen får ta hem.

En viktig uppgift för verksamhetscheferna blir att se till att alla medarbetare känner sig involverade, konstaterar Charlotta Olsson.

– Till exempel kommer en del möten att vara på plats i huset. Cheferna bör också erbjuda andra aktiviteter då alla möts ­fysiskt och träffa varje medarbetare mellan fyra ögon emellanåt.

Utbildning till cheferna

Cheferna får också utbildning i bland annat ergonomi och digitalt ledarskap och de ska erbjudas särskilda reflektionstillfällen.

Pilotprojektet pågår från november till och med maj nästa år. Därefter görs en utvärdering. Det hela följs av forskare vid Gävle högskola, som via enkäter ska undersöka hur arbetssättet påverkar medarbetarna ur olika aspekter.

– Det blir väldigt intressant att se vad forskningen ger för resultat.