• Lotta Karlsson, enhetschef i Jönköpings kommun, är tacksam att kommunen satsar för att stärka de organisatoriska förutsättningarna för chefer. ”Efter att jag fick ytterligare en chefskollega har min stressnivå sjunkit och jag har inte längre dåligt samvete”, säger hon

Arbetsmiljö

Allt fler chefer anställs i Jönköping: "Stressnivån har sjunkit"

15 november 2022

I Jönköpings kommun satsas det för fullt för att förbättra arbetsmiljön för chefer. De får nu fler kolleger, en redig introduktion och vaktmästare som avlastar.

Lotta Karlsson, enhetschef på äldreboendet Bruksgatan i Jönköpings kommun, har inte längre dåligt samvete på jobbet. Förut hade hon ansvar för 35 medarbetare och vikarier och hade ständigt en känsla av att inte riktigt räcka till. Men för drygt ett år sedan anställdes ytterligare en chefskollega, så numera har Lotta Karlsson bara 20 personer att ansvara för.  

– Skillnaden är jättestor. Nu har jag tid att prata med mina medarbetare och att verkligen ta tag i saker, i stället för att bara skrapa på ytan på grund av tidsbrist. Min stressnivå har sjunkit, säger hon.  

Att minska andelen medarbetare per chef är en del av socialförvaltningen sjuåriga projekt där man stärker ledarskapet.

24 nya chefer inom äldre- och funktionshinderomsorg har anställts och de har fått en förlängd introduktion i form av ett traineeprogram under fem månader. Det finns också kollegiala handledningsgrupper där chefer får två handledare att diskutera dilemman med.  

– Jag är en av handledarna och det är ett roligt och utvecklande uppdrag. Att ta del av andras utmaningar utvecklar mitt ledarskap också, säger Lotta Karlsson. 

Resurschefer stöttar tillfälligt

Även sex resurschefer har anställts som ska kunna gå in och ge stöd till chefer i verksamheterna, berättar Åsa Jonsson-Sköld, utvecklingschef på socialförvaltningen och huvudprojektledare.  

Alt-textÅsa Jonsson-Sköld. Foto: Madeléne Söderström.– Vi skapade projektet efter att vi för några år sedan upptäckte att vi hade en hög extern och intern chefsomsättning. Det påverkade medarbetarna och kvalitén på verksamheten negativt, så vi bestämde oss för att börja jobba med chefers organisatoriska förutsättningar för att de ska vilja stanna kvar länge på sina jobb, säger hon.  

Chefer gjorde vaktmästarjobb

I projektet upptäckte man även att många chefer – speciellt inom äldre- och funktionshinderomsorgen – utförde vaktmästeriuppgifter. Det tog en hel del tid i anspråk. Nu arbetar i stället sju vaktmästare med det.  

– Det är viktigt att vi skapar en robust ledningsorganisation för att klara framtidens omfattande utmaningar i välfärden där vi får allt fler äldre och allt svårare att rekrytera medarbetare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, säger Åsa Jonsson-Sköld.   

Projektet pågår till år 2026 och finansieras av statsbidrag. Förhoppningen är att bidragen permanentas och att projektet blir en del av ordinarie verksamhet.  

Läs vår granskning: Trots larmet - få chefer har maxtak på antal medarbetare de ska leda