• Gustav Berghog, vd för utbildningsföretaget Junglemap.

Utveckling

Därför bör chefer satsa på nanolearning

24 oktober 2022

Nanolearning är en modernare form av kompetensutveckling. Här får medarbetarna ett mejl varje vecka med en kort kurs. Gustav Berghog, vd för utbildningsföretaget Junglemap, vill att fler chefer börjar se lärandet som en process.

Fredag klockan 10.00 landar ett mejl i alla medarbetares inkorg. I mejlet finns en länk till dagens lektion om GDPR. Det tar 2-3 minuter att göra lektionen. Nästa vecka vid samma tidpunkt upprepas proceduren, men denna gång repeteras kunskapen från föregående vecka. Och så fortsätter det tills kursen är klar.

Det här kallas nanolearning. En modernare form av kompetensutveckling där chefen inte skickar iväg medarbetaren på en intensivkurs, istället erbjuds kortare lektioner digitalt under en längre period.

Lärande som process

Gustav Berghog, vd för utbildningsföretaget Junglemap, tycker att arbetsgivare behöver ställa om och börja se lärandet som en process.

– Vi vet att det i snitt tar 66 dagar att förändra ett beteende. Då kan vi inte förvänta oss att våra medarbetare ska komma ihåg vad de lärde sig på en endagarsutbildning för ett halvår sedan. Nanolearning är en vetenskapsbaserad metod som innebär att vi lär oss bättre om vi repeterar kunskapen med en viss intervall, säger han.

Hur lång en utbildning ska vara bestäms av varje arbetsgivare. En del kurser tar aldrig slut, exempelvis utbildningar i datasäkerhet där det ständigt kommer nya direktiv och riktlinjer. Andra tar ett par månader.

Många nöjda deltagare

Metoden lämpar sig för de flesta former av kompetensutveckling, tycker Gustav Berghog. Men påpekar att det är bättre att välja en klassisk utbildning i de fall där medarbetaren behöver ta in mycket information på kort tid.

 Har ni sett några mätbara resultat av den här typen av lärande?

– Ja, våra egna undersökningar visar att 94 procent av de som gått utbildningen tycker att de fått ökad kunskap. Och 90 procent kan tänka sig att rekommendera metoden till andra, säger Gustav Berghog.

Nanolearning: Så funkar det

  • I metoden nanolearning delar man upp kursinnehållet i flera korta lektioner på max tre minuter.
  • Medarbetaren får var tredje vecka ett mejl med en lektion.
  • Lektionerna varvas däremellan med repetition och reflektion.
  • Lärandet pågår i allt från en månad till att aldrig ta slut – kurser i datasäkerhet pågår exempelvis ständigt eftersom det hela tiden kommer nya direktiv.

Läs mer: Så skapar du som chef en framgångsrik organisation