• Jonas Karlsson.

Fackligt

Hur får jag tid med utvecklingsarbete?

15 november 2022

"Jag har en förväntan på mig att bedriva förändringsarbete inom mitt ansvarsområde men fastnar hela tiden i administrativa arbetsuppgifter. Vad kan jag göra för att hinna med?" undrar en läsare. Visions ledarskapsstrateg svarar.

Svar från Jonas Karlsson, strateg chefs- och ledarskapsfrågor, Vision

Utifrån hur chefsrollen ofta beskrivs i platsannonser och ledarskapspolicyer är det lätt att tro att chefers arbete mest handlar om att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete. Så ser det förstås nästan aldrig ut i verkligheten.

Den typiska chefen arbetar till största delen med kortsiktig arbetsledning, personalsociala frågor (konflikter, rehabilitering, arbetsklimat etc) och ­administration.

I Visions ­senaste chefsundersökning uppger varannan chef att de lägger för mycket tid på administration och uppföljning. Sju av tio chefer i samma undersökning upplever att de lägger för lite tid på verksamhetsutveckling.

Om din chefsroll är utformad som ovan tror jag inte att det handlar så mycket om hur du utför ditt chefsjobb. Mer troligt är att din chefsroll är överlastad. Förväntningarna på vad du ska hinna med är större än vad tiden räcker till.

Läs mer: Chefen i fokus granskning om att få verksamheter har maxtak på antal medarbetare per chef

Bland det vanligaste är då att chefen fastnar i administrativa uppgifter och när sedan allt annat ska hinnas med tvingas hen välja bort utvecklingsarbetet.

Vill organisationen att du verkligen ska kunna arbeta med förändringsarbete behöver förutsättningarna vara rimliga. På individnivå är det fullt möjligt att analysera om de grundläggan­de förutsättningarna finns eller inte.

Ta upp en dialog med din chef. För att få en snabb överblick tycker jag ni kan titta på metoden som används i Socialstyrelsens rapport ”Hur många direkt underställda kan en chef ha?”.

Metoden som används går ut på att lista regelbundet återkommande arbetsuppgifter en chef har och en ungefärlig bedömning av hur mycket tid som behövs för att utföra dessa uppgifter. När listan med arbetsuppgifter uppdaterats utifrån den verksamhet som ska analyseras gör det inget att metoden är några år gammal. För en djupare analys rekommenderar jag som vanligt att använda Chefoskopet som finns på Suntarbetslivs hemsida.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här