Fler måste införa maxtak för chefer

19 september 2022

"För att äldreomsorgen ska bli mer attraktiv att jobba i måste ledarskapet stärkas", skriver Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Minns ni under pandemin hur politikerna nästan tävlade i hur man ville stärka och förbättra äldreomsorgen? Men det var då. Trots äldreomsorgslyft och satsningar på fler utbildade undersköterskor är ledarskapet fortfarande lågprioriterat.

Enligt Socialstyrelsen har chefer på särskilda boenden i snitt 50 medarbetare och chefer i hemtjänsten i 42. Forskningen visar att det är orimligt många att vara chef över.

Priset som cheferna och deras medarbetare, som oftast är kvinnor, betalar är med sin egen hälsa. Sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen är bland de högsta på arbetsmarknaden.

Vision har i snart 20 års tid drivit kravet på ett mer rimligt antal medarbetare per chef. Chefen i fokus har granskat hur många kommuner och omsorgsbolag som infört ett så kallat maxtak för chefer.

Tyvärr har väldigt få kommuner gjort det. Och vad värre är – de som infört ett maxtak lever oftast inte upp till sitt eget beslut.

För att äldreomsorgen ska bli mer attraktiv att jobba i måste ledarskapet stärkas. Vision har under de senaste två åren haft en omfattande dialog med de politiska partierna, både nationellt och lokalt. Och helt klart har vi påverkat.

I juni lade regeringens utredare fram sitt förslag till en äldreomsorgslag, bland annat lyftes ett rimligt antal medarbetare per chef.

Såväl Centerpartiet som Kristdemokraterna och Socialdemokraterna i Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i valmanifest och politiska program meddelat att man vill skapa mindre arbetsgrupper i äldreomsorgen. Centerpartiet har uttalat ett mål om max 25 medarbetare per chef.

Det är välkomna löften som jag förväntar mig att de partier som får väljarnas förtroende faktiskt genomför. Övriga partier behöver följa efter – lärdomarna från pandemin får inte vara tomma ord.


Relaterade artiklar