Utveckling

Hur håller man ett utvecklingssamtal?

19 september 2022

"Jag är ny i min chefsroll, och under hösten ska jag ha utvecklingssamtal med mina medarbetare. För mig blir det första gången som jag kommer att hålla i utvecklingssamtalen, så jag vill förbereda mig väl. Finns det någon mall att ta hjälp av?", undrar en läsare. Experterna på Chef direkt svarar.

Svar från Chef Direkt:

Det finns ingen generell mall som fungerar för alla verksamheter och yrkesgrupper. Sådant är väldigt individuellt och beror på många faktorer, så som verksamhet, yrkesgrupp, uttalade krav, förväntningar och mål samt utmaningar och utvecklingsbehov på individuell nivå och gruppnivå.

Det beror också på vad medarbetare och tidigare chef har kommit överens om i tidigare utvecklings- och lönesamtal.

Läs mer: Vår systertidning Tidningen Vision skrev nyligen en artikel om vad som är bra att tänka på under utvecklingssamtalet. Läs mer här...

Jag rekommenderar därför att kolla med din chef och HR om det finns några interna mallar för att hålla utvecklingssamtal på er arbetsplats.

Vision har en del bra material och mallar som du kan använda dig av. De kan fungera som stöd och kan anpassas efter era behov. Mer information på vision.se.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter finns här.

Läs mer: Fler frågor och svar om ledarskap hittar du här