Utveckling

Utvecklingssamtal på jobbet – så funkar det

16 augusti 2022

Måste jag ha utvecklingssamtal på jobbet? Hur går samtalet till, finns det checklistor? Vi svarar på dina frågor om utvecklingssamtal, eller medarbetarsamtal som vissa kallar det. Kolla listan nedan!

Frågor och svar om utvecklingssamtal:

Hur går utvecklingssamtalet till?  

Du och din chef träffas en gång om året, oftast på hösten, och pratar om dina arbetsuppgifter, hur du trivs på jobbet, utvecklingsmöjligheter och din kompetensutveckling. Samtalet ska vara framåtsyftande, så fokusera på det du vill göra mer av kommande år.  

Oftast har chefen en checklista att utgå från. Var aktiv, ställ frågor och anteckna det ni kommer överens om, det gör det enklare att följa planen under året.     

Förbered dig inför samtalet genom att reflektera över din arbetssituation och vad du vill framöver. 

Måste jag gå på utvecklingssamtalet? 

En del känner inte förtroende för chefen, hinner inte sitta ner en timme eller tycker samtalet är meningslöst då tidigare samtal inte gett något.  

Du behöver inte gå på samtalet – om inte din chef kräver det. Men Vision rekommenderar ändå att du deltar eftersom det är ett värdefullt tillfälle att skapa de bästa förutsättningarna för att du ska trivas och utvecklas på jobbet.  

Upplever du stora problem på arbetsplatsen? Kontakta ditt skyddsombud eller gå samman hela arbetsgruppen och lyft gemensamt problemen på ett APT. Du kan också ringa till Vision Direkt för att få stöd och råd.  

Jag vill kompetensutveckla mig, hur gör jag då?   

Berätta för chefen att du behöver utvecklas i ditt arbete. Finns det utbildningar du vill gå eller vissa arbetsuppgifter som du vill prova genom att gå bredvid en kollega? Ge förslag! Glöm inte att också föreslå vad du vill göra mindre av eller helt sluta med – så att du inte får för mycket på ditt bord i slutänden.  

Läs mer: Så skapar du en kompetensplan med chefen

Jag känner mig stressad på jobbet och börjar vantrivas – ska jag berätta det?  

Ja, berätta hur du mår på jobbet och hur du upplever den fysiska arbetsmiljön. Var konstruktiv och kom med förslag på lösningar. Chefen har sällan stenkoll på allt, nu har du möjlighet att ge en utförlig bild av din arbetssituation.  

Ibland är det dålig stämning mellan kollegerna, ska jag ta upp det?  

Ja, prata om samarbete och ledarskap och hur du upplever det mellan dig och din chef, och dina kolleger. Ge förslag på förbättringar.  

Min chef vill prata om verksamhetens utveckling – är det rätt samtal för det?  

Ja, men det ska finnas en tydlig koppling till hur du kan bidra till verksamheten. Om hen blir för generell är det bättre att ta den informationen på APT. 

Påverkas lönen av utvecklingssamtalet?  

Det kan den göra. På utvecklingssamtalet blickar ni framåt på vad du vill kommande år. Det kan du dra nytta av på lönesamtalet – där ni tittar på hur du presterat föregående år. Har du exempelvis kompetensutvecklat dig så att du kunnat prestera ännu bättre så kan det påverka lönen.  

Läs mer: 7 tips - så svarar du chefen på lönesamtalet

Källa: Bodil Brutemark, Vision Direkt.  Kontaktuppgifter till Vision Direkt hittar du här (länk till Visions hemsida).