• Enligt forskaren Agneta Lindegård Andersson måste alla hälsoinsatser ta avstamp i arbetsmiljöfrågor.

Hälsa

5 steg för ett hälsofrämjande ledarskap

19 september 2022

Att uppmuntra till rörelse på jobbet är utmärkt, men kan inte ersätta arbetsmiljöåtgärder, enligt Agneta Lindegård Andersson, forskare vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg, som bjuder på en checklista hur du kan göra.

Arbetsmiljöproblem beror oftast på arbetsorganisation, ledarskap och arbetsuppgifter. De löses därför sällan med individuella åtgärder som att motionera mer.

– Vi alla mår bra av att röra på oss, och många av oss skulle behöva göra det oftare. Men samtidigt som stillasittandet ökat har många arbeten förändrats på andra sätt, och vi förväntas klara och orka mer än tidigare.

Läs mer: Aktiviteter för bättre hälsa

För att vara skapa ett hållbart arbetsliv på lång sikt, måste alla hälsoinsatser ta avstamp i arbetsmiljöfrågor, menar Agneta Lindegård Andersson. Utifrån det kan man identifiera vad enskilda medarbetare eller arbetsgrupper har för hälsobehov. De som har tunga lyft i sina arbeten kan behöva en viss typ av fysisk träning. För andra kanske hjärnan belastas mer, och då kan i stället en rask promenad skapa återhämtning.

– Vi behöver också bredda synen på ­motion, och gärna ersätta ordet träning med aktivitet. För det speglar bättre den bredd som finns, och tar samtidigt bort prestations- och mäthetsen.

5 steg för bättre hälsa på jobbet

  1. Fundera på: Vad är grundorsaken till problemet du vill åtgärda? Om det är höga sjuktal du vill få ner – vad beror de på?
  2. Tänk på: Sjukfrånvaro säger inte allt.  Arbetstillfredsställelse och hur medarbetare upplever sin egen prestation är bättre mått på hur de upplever sin hälsa.
  3. Luckra upp arbetsschemat för att ge möjlighet till rörelse och återhämtning. Tio minuter åt gången kan räcka långt.
  4. Köp inte färdiga koncept. Identifiera arbetsplatsens problematik och skapa åtgärder utifrån det. Insatserna ska vara motsvara de behov som finns.
  5. Låt dagsformen styra och uppmana dina medarbetare att lyssna på sin kropp.
  6. Var en förebild och delta i hälsoaktiviteterna.