• Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer minskar.

Lön och villkor

Kvinnliga chefer snart i kapp

19 september 2022

Medan löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga medarbetare ökar minskar skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer minskar. Snittlönen för kvinnliga chefer var 2020 55 800 kronor, vilket motsvarar 88,6 procent av männens 63 000 kronor. En skillnad på drygt 11,4 procent. År 2005 var skillnaden drygt 20 procent.

Kvinnor pluggar oftare vidare

– Det har verkligen hänt något på chefsområdet under de senaste åren. Antalet kvinnliga chefer har ökat i alla sektorer, även den privata, liksom andelen höga kvinnliga chefer. Det beror på flera saker, bland annat att kvinnor i högre utsträckning utbildat sig på högskola och att normen för hur en chef ska vara har förändrats, säger Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet.

Irene Wennemo Foto: PMAGI/Linnea Carlsson.

Fortfarande är det något vanligare att en man är chef än att en kvinna är det. Totalt är 5,6 procent av alla anställda kvinnor chefer. Motsvarande siffra bland män är 7,7 procent. Och arbetsmarknaden är starkt könsuppdelad även bland cheferna. I vissa sektorer, som vård och omsorg, är över 75 procent av cheferna kvinnor och i andra, som byggnadsindustrin, är knappt 10 procent kvinnor.

Cheferna mot strömmen

Men bland medarbetare går utveckling åt motsatt håll, här ökar löneskillnaderna mellan män och kvinnor något. Vad det beror på vet inte Irene Wennemo, men en sak är säker:

– Åren under pandemin kommer att vara förlorade år vad det gäller jämställdheten, säger hon.

För chefernas del ser dock framtiden ljusare ut.

– Mycket tyder på att de kvinnliga cheferna är på väg att komma i kapp lönemässigt. Det verkar vara en utveckling som är här för att stanna.

Läs mer: Här tjänar enhetschefer bäst och sämst