• Framtidens chef behöver locka medarbetare till kontoret. Där ökar kreativiteten.

Trender

Det här krävs av framtidens chef

6 maj 2022

Det behövs en ny typ av ledarskap efter pandemin, visar en stor framtidsanalys. Har du det som krävs för att leda i ett hybridkontor?

Mod att släppa fram kritiskt tänkande medarbetare är en av de förmågor som framtidens ledare kan behöva utveckla. Den slutsatsen drar analysföretaget Kairos Future utifrån en stor studie om framtidens ledarskap.

Livet efter pandemin kommer innebära utmaningar. Det var många av de drygt 2 000 chefer som svarade på enkäten överens om. En stor andel hyste samtidigt tillförsikt: Vi fixar det.

Studien har sin utgångspunkt i de förändringar av arbetslivet som pandemin medförde och gäller i första hand arbetsplatser där distansarbete är möjligt.

Läs mer: Så får du hybridmötet att funka

För den som är chef för medarbetare som måste vara på plats på jobbet gäller förstås andra förutsättningar.

– Pandemin har visat att det finns utvecklingsområden, säger Erik Herngren på Kairos Future.

Mer kreativt på kontoret

Utifrån studien har han sållat fram fem spår att följa för framtidens ledarskap. Ett är att inse vikten av att ha folk på plats eftersom det skapar en bra grogrund för innovation och experimenterande.

Läs mer: Öva på ledarskapet i metaverse

– Innovationskraft är den enskilda faktor som tappat mest i värde under pandemin. Min tolkning av det är, att den digitala kulturen inte skapar de ”mellanrum” som behövs för verklig kreativitet som när man stannar till och småpratar vid en kollegas skrivbord och liknande.

De allra flesta har trivts med att jobba hemma, vilket gör det rimligt att tro att många arbetsplatser kommer införa så kallat hybridarbete. Något som kräver smarta lösningar och förmåga att leda på distans.

Hellre lock än pock

Ledningen behöver också övertyga medarbetarna om att komma till kontoret då och då, något som bör ske med lock hellre än pock, enligt Erik Herngren.

Han tolkar också enkätsvaren så, att framtidens ledare behöver uppmuntra oliktänkande och nyfikenhet.

– Jobbiga invändningar kan inte sällan vara de som behövs. Men det kräver förstås ett tryggt och modigt ledarskap.