• Chefer lär sig mer i skarpt läge än på kurs, menar forskare.

Ledarskap

Forskare: Viktigaste utbildningen sker i vardagen

18 februari 2022

Kurser i all ära. Men viktigaste ledarskapsutvecklingen sker i vardagen. Det menar Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Hur utvecklar man framtidens ledare? Och hur skapar man en stöttande organisation runt dem? Det är frågor som engagerar Sofia Kjellström, professor vid Högskolan i Jönköping.

Alt-text Bildtext:Sofia Kjellström Foto:Patrik Svedberg.jpg

Hon börjar med att kon­statera att det inte finns ett ledarskap, eller en typ av ledarskapsutveckling, som är rätt.

– Det behövs olika metoder och ledare behöver olika saker. Risken med att ha ett utvecklingsprogram som alla ska följa blir att det inte passar någon.

Viktigt att testa i praktiken

Med det sagt vill hon ändå lyfta upp några framgångsfaktorer. En är att det krävs en systematik kring ledarskapsutvecklingen så att det inte blir enskilda punktinsatser, en annan att det finns möjlighet att pröva sin nyvunna kunskap i praktiken.

Enligt hennes studier är det på själva arbetsplatsen som den viktigaste utbildningen sker.

– Det är när vi gnuggas mot varandra och testar arbetssätt i vardagen som den verkliga utvecklingen sker.

Tillit är trenden

Sofia Kjellström konstaterar att det finns en trend att utöva ett mer tillitsbaserat ledarskap och hon tycker att det ska bli intressant att se var ”pendeln stannar” för organisationer i sin strävan att gå från kontroll till förtroende.

– Rent psykologiskt kräver det mer av ledare att bjuda in till samtal än att styra efter mål och mätningar. Det förutsätter att medarbetare och grupper får större mandat att styra själva och att ledare ställer frågor som ”Vad behöver du” och ”Hur kan jag hjälpa dig?”.

Läs mer: Här utbildas alla i tillitsbaserat ledarskap

Just nu sammanställer hon en rapport om vilka framgångsfaktorer det finns för kommuner och regioner att, i likhet med Kalmar kommun, jobba systematiskt med ledarutveckling. Rapporten är klar till våren och ges ut av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.