• Christian Rådén, Jimmy Lundberg och Titti Eklund.

Utveckling

Tre chefer om ledarskapsutveckling

20 juni 2019

Att få ta del av ledarskapsutveckling kan vara avgörande för hela verksamheten. Möt tre chefer som berättar om vilken betydelse ­insatserna haft för dem i deras roller.

Att få möjlighet att utveckla själva essensen i att vara chef, nämligen konsten att leda andra. Det är vad ledarskapsinriktad kompetensutveckling handlar om. Det är många av cheferna som svarat på Chefen i fokus undersökning överens om.

En av de chefer som skattar ledarskapsinriktad kompetensutveckling högt är Christian Rådén, räddningschef i Bengtsfors. Trots att han haft någon form av chefsbefattning i över tio år tycker han att det är viktigt med den typen av kompetens­utveckling. Själv deltar han just nu i ett program där han under två dagar per månad träffar chefer från hela landet och pratar ledarskap.

– Det är lätt att man blir hemmablind eller lutar sig tillbaka och gör som man alltid har gjort annars. Att delta i den typer av insatser är också utmanande för en själv som person. Det kan vara mer bekvämt att låta bli, säger han med ett skratt.

Men att skippa kompetensutvecklingen för att det tar emot lite är inget han rekommenderar.

– Det är vanligt att chefer jobbar långa arbetsveckor och att man inte skapar sig den där tiden man behöver för reflektion kring ledarskapet. När man går en kurs får man den möjligheten, säger han.

Att vässa sitt eget ledarskap och utveckla verksamheten går hand i hand, menar han.

– Jag ser det som att räddningstjänsten är en verksamhet som ska tjäna samhället och därför måste utvecklas i takt med samhället. Det gäller mitt ledarskap också, som även det måste förnyas i takt med samhället.

Även Jimmy Lundberg, elnätschef på Karlskoga energi, drivs av att se andra utvecklas. Han basar i dag över 17 personer och har haft arbetsledande befattningar på bolaget sedan fyra år tillbaka. Hans upplevelse är att cheferna på bolaget får den kompetensutveckling de behöver och efterfrågar. Han har exempelvis nyligen gått en åtta dagar lång kurs i hur man blir en coachande ledare och hur man håller svåra samtal med medarbetare. Något som gett många nya insikter.

– Det coachande ledarskapet var den del jag tog till mig mest av. Det är ett sätt att stärka ryggraden på medarbetarna och få dem att inse hur mycket de faktiskt klarar, säger han.

Själv förstod han att han tidigare under sitt yrkesliv haft några mindre bra chefer, det vill säga sådana som bara gått in och talat om vad man ska göra.

– Det är ingen som vinner på det sättet att leda. Det är mycket bättre att medarbetarna själva kommer på svaret. Då växer man. Och när medarbetarna får växa gör även jag det, konstaterar han.

”Jag ska fungera som ett smörjmedel och ge mina medarbetare de rätta ­verktygen.”

Jimmy Lundberg

Det bästa med att vara chef är att jobba med grupputveckling, tycker Jimmy Lundberg. Även det är något han fått nya lärdomar om via utbildningen.

– Det är roligt när man ser hur gruppen växer ihop och blir ett team. Mitt mål är att jag inte ska behöva komma in och tala om vad var och en ska göra. Jag ska fungera som ett smörjmedel och ge mina medarbetare de rätta verktygen, det är det jag strävar efter.

Även Titti Eklund ser utvecklingsinsatser inom ledarskap som helt nödvändigt. Hon är chef för Lärcentrum i Trollhättan och Vänersborg som drivs via ett kommunalförbund och har personalansvar för åtta personer och har varit chef i fem år. Eftersom hon själv arbetar med utbildningsfrågor och vet hon hur viktigt det är med kompetensutveckling.

– Som jag ser det konkurrerar alla verksamheter i dag främst med sin personal. Allt går att kopiera, utom personalen. Därför bör arbetsgivare vara väldigt rädda om sina medarbetare och där spelar möjligheten till kompetensutveckling en betydelsefull roll, säger hon.

Den senaste formen av kompetensutveckling som Titti Eklund deltagit i var en UGL-kurs (utveckling, grupp, ledare). Tidigare har hon också läst flera universitetskurser på distans på eget initiativ, exempelvis förändringsledarskap, berättar hon.

– Jag har alltid haft bra chefer som lyssnat på vad jag behövt.

Men Titti Eklund framhåller att det hon menar med kompetensutveckling långt ifrån bara är att gå en kurs. Det kan också handla om att ha en mentor, delta i ett nätverk där man får chansen att samtala med kollegor i samma situation eller att ”skugga” en person som jobbar med samma saker någon annanstans. Kanske till och med i ett annat land.

– Det är oerhört lärorikt att göra det. Dels blir det en spegling av den egna verksamheten och man ser vad man gör bra, dels får man en inblick i hur andra gör och vad man kan ta med sig hem, säger hon.

Själv har hon ”jobbskuggat” chefer i Danmark. Något som fått lett till förändringar på hennes egen arbetsplats.

– Vi inrättade nya tjänster som en följd av det. Så kallade kompetensmäklare, det vill säga personer vars uppdrag är att vara länken mellan utbildning och arbetsliv, förklarar hon.

Snart kommer hon att byta jobb och bli verksamhetsutvecklare direkt under förbundets utvecklingschef.

– Det här är mina hjärtefrågor, det är det här jag brinner för. Jag älskar att se människor växa och vill ge fler möjligheter att göra det de är bra på, säger hon.

Fakta

Christian Rådén
Titel: Räddningschef.
Arbetsplats: Bengtsfors kommun.
Ålder: 39 år.
Fritidsintressen: Idrott och fiske.

Jimmy Lundberg
Titel: Elnätschef.
Arbetsplats: Karlskoga energi.
Ålder: 50 år.
Fritidsintressen: Barnen, hus och trädgård och att resa till solen, gärna charter.

Titti Eklund
Titel: Chef på Lärcentrum i Trollhättan och Vänersborg.
Ålder: 44 år.
Fritidsintressen: Familj och vänner, resa, se på tv-serier och dokumentärer.