• Medarbetare i Sorsele kommun ska lära sig mer om våld i nära relationer

Forskning

Här är våld i nära relationer en arbetsgivarfråga

18 februari 2022

Våld i nära relationer som en arbetsgivarfråga. Det satsar Sorsele på genom att utbilda anställda med föreläsningar, workshops och föreställningar.

Vad utgör våld? Och hur ser det ut? För att kunna ge svar på frågor som dessa satsar Sorsele som en av de första kommunerna i Sverige på att utbilda kommunens chefer om våld i nära relationer.

Satsningen är del av ett långsiktigt arbete vars syfte är att ändra synen på problemet från ett individuellt till ett samhällsproblem, som berör jämlikhet, jämställdhet och hälsa.

Utbildningsinsatsen bygger på föreläsningar, föreställningar och workshops och innehåller både teori och praktik för att säkerställa att personer utsatta för våld blir korrekt bemötta av kommunens anställda.

Läs mer: Tre chefer om att stötta medarbetare i destruktiva relationer