• Retorikexperten Serena Mon de Vienne lär dig hur du fixar framgångsrika samtal med dina medarbetare.

Tips

Samtalen du bör behärska som chef

1 oktober 2021

För chefer är samtal ett viktigt verktyg i ledarskapet. Men vissa samtal är jobbigare än andra. Retorikern Serena Mon de Vienne ger tips på hur du kan bli bättre på alla typer som ledare bör behärska.

Svåra samtal ingår i chefens jobb. Men hur lyckas man med dem? Och vad innebär att lyckas? Retorikern Serena Mon de Vienne håller kurser i ämnet och kommer i höst ut med boken Framgångsrika samtal. 

– Samtal är grunden i vår kommunikation med andra. Alla människor pratar, lyssnar och säger någon gång förlåt. Och oavsett yrkesroll har vi dagligen samtal, men i boken vill jag lyfta chefens perspektiv, säger hon. 

Då blir samtalet lyckat

Serena Mon de Vienne definierar framgångsrika samtal som samtal då du som chef uppnår ditt syfte. Att tänka igenom ditt syfte innan du börjar ett samtal, eller åtminstone under samtalets gång, med en medarbetare är därför viktigt. 

– Om du vet ditt syfte kan du vara tydligare och leda samtalet i rätt riktning. Då blir det också lättare för medarbetaren att bidra i samtalet. 

Varför är samtal ett så betydelsefullt redskap för chefer? 

–  Det är där du har möjlighet att leda, påverka och ta hand om känslor och reaktioner. Du kan ha en jättebra presentation om förändringar i organisationen, men det är i samtalen med medarbetarna som du tar hand om deras känslor. Och det är då du bygger förtroende och samarbete på riktigt. 

Åtta samtalstyper

I boken tar Serena Mon de Vienne upp de åtta vanligaste och viktigaste samtalstyperna för chefer, dess olika syften och vilka steg som behövs för att snabbare uppnå syftena. 

Läs fler retoriktips från Serena Mon de Vienne här.

Vilken typ av samtal som är svårast skiljer sig naturligtvis från person till person, men Serena Mon de Vienne tror att acceptsamtal (att få acceptans för ett beslut) och feedbacksamtal (att ha åsikter om någons arbete eller ett samarbete) skrämmer många, eftersom de ofta väcker starka känslor som kan vara svåra att hantera. Men alla typer av samtal går att bli bättre på, hävdar hon. 

– Vissa personer kan ha lättare för vissa typer av samtal beroende på personlighet och erfarenhet, men alla kan träna upp sin förmåga.

4 steg: Fixa samtalet med medarbetaren

 1. Varje samtal ska bjuda in till dialog, inte bli en monolog. En till tre meningar är en bra start på ett samtal. 
 2. De första meningarna ska ge samtalet en riktning. Till exempel: “Jag har tagit ett beslut om våren, och …” eller “Ditt sätt att hantera vårt förra projekt blev inte bra för mig”. 
 3. Lyssna efter reaktioner, det vill säga personens känslor, behov och förhållningssätt till det du börja prata om. 
 4. Säg vad du ser. Till exempel: “Du ser ut att vara irriterad” eller “Detta verkar inte särskilt viktigt för dig”. Det kan få medarbetaren att öppna upp, och om du har fel i din observation kommer medarbetaren med största sannolikhet korrigera dig och börja berätta hur hen faktiskt känner.

Källa: Serena Mon de Vienne. 

8 samtalstyper för dig som chef

 • Acceptsamtal: Om att förmedla beslut om förändring, negativa besked eller hantera olämpliga beteenden. 
 • Beslutssamtal: Om att ta lyckade beslut tillsammans med medarbetarna. 
 • Coachsamtal: Om att hjälpa medarbetarna hantera sina egna problem. 
 • Diskussionssamtal: Om att få till meningsfulla och produktiva diskussioner. 
 • Expertsamtal: Om att dela med dig av dina kunskaper på ett framgångsrikt sätt. 
 • Feedbacksamtal: Om att få medarbetares arbete att öka i kvalitet, få er relation att växa och att få medarbetaren att växa som person.  
 • Lyssnarsamtal: Om att finnas till för medarbetare när något tynger. 
 • Reparationssamtal: Om att säga förlåt. 

Källa: Boken Framgångsrika samtal av Serena Mon de Vienne.